Re: Point och punkt

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-06 12:03:09

ons 2002-03-06 klockan 10.12 skrev Martin Norbäck:
> > Nej, "en point" heter det. Tolv point blir en pica. Tolv punkter heter
> > en cicero. Det är lika fjantigt att ha två olika typografiska måttsystem
> > som det är att ha tum och cm, Celcius och Farenheight.
> 
> Det verkar ju ännu fjantigare här, eftersom "punkt" är en direkt
> översättning av "point". Hur uttalas det förresten på svenska? "påjnt"?
> "poäng" (nasalt)? "påint"?

Uttalet har jag faktiskt ingen aning om. Med tanke på måttsystemets
ursprung skulle jag gissa på ett engelskt uttal.

> Man undrar ju också vad en punkt heter på engelska.

De säger point om sina punkter, och när de vill klargöra vad det
egentligen handlar om säger de "didot point" och "pica point".

> Att använda typografiska termer kan nog ställa till det ibland. Att se
> ordet point skulle få mig att tänka att översättaren nog har missat att
> översätta det.

Att använda facktermer över huvud taget kan ställa till det. I ett
PostScript-program kanske det är nödvändigt?

> Ett annat exempel är att vi skriver typsnittsstorlek, i stället för
> typsnittsgrad.

Men teckengrad är betydligt vanligare än typsnittsgrad.

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.