Point och punkt

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2002-03-06 10:12:55

tis 2002-03-05 klockan 15.09 skrev Daniel Jensen:
> > > En "point" är ju inte en punkt, utan en point. En punkt är något större
> > > än en point. Det skiljer väl bara på några hundradelar av en millimeter,
> > > men vid större teckenstorlekar blir skillnaden kanske märkbar.
> > 
> > Oj. Hur ska point översättas då? Eller det ska helt enkelt inte
> > översättas?
> 
> Nej, "en point" heter det. Tolv point blir en pica. Tolv punkter heter
> en cicero. Det är lika fjantigt att ha två olika typografiska måttsystem
> som det är att ha tum och cm, Celcius och Farenheight.

Det verkar ju ännu fjantigare här, eftersom "punkt" är en direkt
översättning av "point". Hur uttalas det förresten på svenska? "påjnt"?
"poäng" (nasalt)? "påint"?

Man undrar ju också vad en punkt heter på engelska.

Att använda typografiska termer kan nog ställa till det ibland. Att se
ordet point skulle få mig att tänka att översättaren nog har missat att
översätta det.

Ett annat exempel är att vi skriver typsnittsstorlek, i stället för
typsnittsgrad.

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN:
4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future
employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.