Re: ggv (Gnome2)

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-03-08 19:44:30

On Mon, Mar 04, 2002 at 11:13:58PM +0100, Daniel Jensen wrote:
> För att förvirra det ytterligare; använder inte PostScript ännu ett
> måttsystem?

Det går 72,27 (pica)punkter på en tum, men bara 72
PostScript-punkter på en tum. (Ifall någon undrar.)

Nu kommenterar jag ur minnet något i tråden: Hur stor är
skillnaden mellan didot-punkter och pica-punkter?  Den är
INTE försumbar.  1157 didot-punkter = 1238 pica-punkter.
Ett typsnitt med grad 10 pica-punkter motsvarar alltså ungefär
ett i 9 didot-punkter.

-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.