Re: Ny textutils

From: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2002-03-05 10:58:45

On Tue, Mar 05, 2002 at 10:33:29AM +0100, Göran Uddeborg wrote:

> #: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
> msgid "memory exhausted"
> msgstr "minne slut"

Jag har för mig att vi brukar ha bestämd form på det här, "minnet slut",
eller kommer jag ihåg fel?

> #: lib/userspec.c:178
> msgid "invalid user"
> msgstr "ogiltigt användare"

"ogiltig"

> #: lib/version-etc.c:67
> msgid ""
> "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> msgstr ""
> "Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
> "finns INGEN garanti, även underförstådd garanti vid KÖP, eller\n"
> "LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"

Du har inte med "merchantability" någonstans där, vad? Dessutom, brukar vi
verkligen ha dubbla blanktecken efter punkt i svensk text?

> #: lib/xmemcoll.c:62
> msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."

"Sätt"?

> #: src/cat.c:106
> msgid ""
> " -t            equivalent to -vT\n"
> " -T, --show-tabs     display TAB characters as ^I\n"
> " -u            (ignored)\n"
> " -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD and TAB\n"
> msgstr ""
> " -t            likvärdigt med -vT\n"
> " -T, --show-tabs     visa TAB-tecken som ^I\n"
> " -u            (ignorerad)\n"
> " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M-notation, utom för nyrad och TAB\n"

Där har du två blanktecken före "nyrad"

> #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"

Hmm, utan kommatecknet blir det lite svårbegripligt, men det är inte
snyggt med ett kommatecken på svenska. Det kanske vore bättre att
formulera om det på något sätt?

> #: src/cat.c:119
> msgid "\n -B, --binary       use binary writes to the console device.\n\n"
> msgstr "\n -B, --binary       skriv binärat till konsolenheten.\n\n"

"binärt", och "konsoll" kanske?

> #: src/cat.c:124 src/cksum.c:291 src/comm.c:88 src/csplit.c:1532 src/cut.c:208
> #: src/expand.c:131 src/fmt.c:297 src/fold.c:86 src/head.c:115 src/join.c:182
> #: src/md5sum.c:157 src/nl.c:227 src/od.c:364 src/paste.c:423 src/pr.c:2864
> #: src/sort.c:352 src/split.c:123 src/sum.c:76 src/tac.c:146 src/tail.c:304
> #: src/tr.c:394 src/tsort.c:105 src/unexpand.c:394 src/uniq.c:169 src/wc.c:146
> msgid "\nReport bugs to <bug-textutils@gnu.org>."
> msgstr ""
> "\n"
> "Rapportera fel till <bug-textutils@gnu.org>.\n"
> "Rapportera anmärkningar på översättningen till <sv@li.org>."

Var det inte Christian som tyckte att det var bättre med "kommentarer" än
"anmärkningar"? :)

> #: src/cksum.c:285
> msgid "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n\n"
> msgstr "Skriv CRC-kontrollsumma och byte-antal för varje FIL.\n\n"

Eller kanske "byteantal", eller är "byte" inte tillräckligt svenskt?
*anknyta till andra diskussioner*Nu hann jag inte längre innan jag behövde sticka, jag kikar vidare i
kväll.

/M

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.