Re: jag börjar med grep 2.2

From: Daniel Bergstrom (daniel_at_futurniture.se)
Date: 1998-08-23 14:53:19

On Tue, Aug 18, 1998 at 11:03:17PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
> 
> Men du har väl lyckats ungefär lika bra som vi andra brukar göra.

bra :)
> 
> 
> > # Swedish messages for GNU Grep version 2.0
> 
> 2.2a, väl

tja, det är frågan.. jag har inte så bra koll på hur det är med
namngivningen av gnu-program, utan lade bara till ett a efter namnet
för att skilja filnamnet från namnet på filen från vanilj-distributionen.
Får man som översättare hitta på nya versionsnummer hursomhelst? Om man 
för sin egen räkning vill hålla reda på olika versioner av *översättningen*
till en specifik version av ett programpaket, finns det någon namnkonvension
man kan använda då?

> 
> > # Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
> 
> Du kanske skall lägga till ditt namn också?
> 
> > "Project-Id-Version: GNU grep 2.0\n"
> 
> 2.2a, som sagt.
> 
> > "PO-Revision-Date: 1996-06-05 20:05\n"
> 
> De vill gärna ha med tidszonen också: 1996-06-05 20:05+0200
> 
> > #: src/dfa.c:147 src/dfa.c:159 src/dfa.c:172
> > #, fuzzy
> > msgid "Memory exhausted"
> > msgstr "minnet slut"
> 
> Varför har du gått ifrån inledande versal?
> 
> Sedan vet jag inte om det är ett nybörjarfel eller bara en miss, men
> för säkerhets skull: Markeringen "fuzzy" läggs till av programmen för
> att markera att extraheraren har parat ihop en snarlik sträng, men att
> översättningen sannolikt inte är rätt.  Den (fuzzy-markeringen) bör du
> alltså ta bort när du tror dig översatt ett meddelande.  Om du
> använder emacs po-mode så gör man det med TAB.

jag har inte så extremt bra koll på 'programmen' du hänvisar till. Jag tog
bara filen po/sv.po och lade till översatta strängar vid msgstr. Därför 'fuzzy'
och därför överättningen 'minnet slut', därav också det gamla
'PO-Revision-Date' osv.  Var kan man läsa om 'fuzzy' och liknande? Jag hittade
inget i gettext.info.

<diverse anmänkningar fixade>

> 
> > #: src/grep.c:785 src/grep.c:792
> > msgid "invalid context length argument"
> > msgstr "ogiltigt argument gällande sammanhangets längd"
> 
> Jag har inget riktigt bra förslag, men jag tror översättningen kan bli
> svår att förstå.

Vad tycker ni om:

msgstr "ogiltigt argument -A, -B, -C eller -NUM"
(som är argumenten gällande kontextlängd)


inkluderar en ny version av översättningsfilen.

mvh/daniel

-- 
This .signature reflects my opinion, not anyone elses:
Prove swedish law idiotic, export rsa! http://noa.tm/rsa/
#!/bin/perl -sp0777i<X+d*lMLa^*lN%0]dsXx++lMlN/dsM0<j]dsj
$/=unpack('H*',$_);$_=`echo 16dio\U$k"SK$/SM$n\EsN0p[lN*1
lK[d2%Sa2/d0$^Ixp"|dc`;s/\W//g;$_=pack('H*',/((..)*)$/)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.