Re: jag börjar med grep 2.2

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-08-18 23:03:17

Daniel Bergstrom tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Det var svårare än jag trodde. *smile*

Framför allt brukar det ta mer tid än man tror.

Men du har väl lyckats ungefär lika bra som vi andra brukar göra.

> Är et ok att posta stora filer till listan?

Ja.

Vi brukar göra så att när vi översatt något som varit översatt
tidigare skickar vi ett brev i två delar. Först en del med de nya
översättningarna, sedan en del med hela filen.

> 1) "unfinnished \\ escape" inser jag inte alls hur jag skall
> översätta.

"Escape" har väl fått hanteras lite olika från fall till fall, ungefär
som "default". T.ex. finns det i libc en översättning

 illegal escape sequence at end of string

till

 otillåten teckensekvens vid strängslut

d.v.s. i det fallet behövdes ingen översättning av just det ordet. Du
skulle väl i det här fallet kunna använda en liknande teknik:

 oavslutad \-sekvens

eller något ditåt.

> 2) är den officiella översättningen av "pattern" "mönster"?

Det är i varje fall vad jag själv använt i "fileutils".

> 3) är den officiella översättningen av "regexp" "reguljärt uttryck"?

Ja.

> är det isånnafall någon som förstår vad man menar på svenska utan att
> först kunna engelska? Det kanske vore vist att inte översätta regexp,
> då en presumtiv nybörjare som varken förstår uttrycket på svenska eller
> engeslska tar en titt i någon dokumentationstext som sannorlikt finns
> på engelska, och då är det inte uppenbart att reguljärt uttryck översätts
> till regexp. Jag antar att denna fråga kommit upp tidigare, så någon 
> kan ju forwarda relevanta mail till mig.

Precis den diskussionen tror jag inte vi haft uppe. Men andra ämnen
har diskuterats lite i snarlika termer.

Vår slutsats, i den mån vi kommit överens, är att det är bra att hålla
sig nära de engelska uttrycken när det inte blir konstlat, annars
lurar man den som förstår det engelska uttrycket men inte är van vid
det svenska. Den risken har bedömts som mycket större, och skulle
kunna orsaka mer badwill (apropå svengelska!) än den risk som du tar
upp.

> 4) är "matcha" att betrakta som ett giltigt svenskt ord?

Betydelsen "passa ihop med" finns med i SAOL. "Min lila slips matchar
mina rödrutiga byxor." Detta är ju kanske en lite speciellare teknisk
betydelse, men jag tycker inte det finns någon anledninga att använda
något annat som bara skulle förvirra (se ovan).

> # Swedish messages for GNU Grep version 2.0

2.2a, väl

> # Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.

Du kanske skall lägga till ditt namn också?

> "Project-Id-Version: GNU grep 2.0\n"

2.2a, som sagt.

> "PO-Revision-Date: 1996-06-05 20:05\n"

De vill gärna ha med tidszonen också: 1996-06-05 20:05+0200

> #: src/dfa.c:147 src/dfa.c:159 src/dfa.c:172
> #, fuzzy
> msgid "Memory exhausted"
> msgstr "minnet slut"

Varför har du gått ifrån inledande versal?

Sedan vet jag inte om det är ett nybörjarfel eller bara en miss, men
för säkerhets skull: Markeringen "fuzzy" läggs till av programmen för
att markera att extraheraren har parat ihop en snarlik sträng, men att
översättningen sannolikt inte är rätt. Den (fuzzy-markeringen) bör du
alltså ta bort när du tror dig översatt ett meddelande. Om du
använder emacs po-mode så gör man det med TAB.

Är det så att du själv lagt dit dessa markeringar för att komma ihåg
översättningar som du skall titta på en gång till eller något liknande
så är naturligtvis ovanstående kommentar irrelevant.

> " -f, --file=FILE      hämta MÖNSTER från FIL\n"

"FILE" bör vara "FIL".

> " -i, --ignore-case     ignorera skillnaden mellan gmener och VERSALER\n"

"gmener" :-)

Korta alternativ som förslag: "skilj ej på gemener och versaler".

Du bör förresten inte skriva "versaler" versalt. Den syntaxen används
för att markera bitar som skall ersättas med något annat vid själva
anropet, som "MÖNSTER", och "FIL"

> " -v, --revert-match    välj rader som utan träffar\n"

"som utan" verkar fel.

"välj rader som inte matchar" kanske?

> "Output control:\n"
> "Utskriftskontroll:\n"

Klassisk felöversättning. "Utskriftsstyrning" eller kanske enklare
"Styrning av utskrift" eller något sådant.

> " -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
> " -b, --byte-offset     skriv byte-offset med visade rader\n"

Jag gillar inte "byte-offset" i förklaringen. "position" kanske du kan
använda istället?

> " -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
> " -L, --files-without-match skriv bara ut FIL namn utan träffar\n"

"FILnamn", eller kanske hellre "namn på FILer".

> " -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
> " -l, --files-with-matches skriv bara ut FIL namn med träffar\n"

D:o

> "If no -[GEF], then `egrep' assumes -E, `fgrep' -F, else -G.\n"
> "With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
> "two FILEs given, assume -h. Exit with 0 if matches, with 1 if none.\n"
> "Exit with 2 if syntax errors or system errors.\n"

Den här biten hade du nog glömt att översätta.

> "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> "Rapportera buggar till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"

Vi brukar även lägga till:

Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>.

> #: src/grep.c:785 src/grep.c:792
> msgid "invalid context length argument"
> msgstr "ogiltigt argument gällande sammanhangets längd"

Jag har inget riktigt bra förslag, men jag tror översättningen kan bli
svår att förstå.

> "Detta program är fri programvara, se källkoden för kopieringsvilkor. Det\n"
> "finns INGEN garanti, inte ens för ÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
> "SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"

"ÄLJBARHET"

> #~ msgid "GNU grep version 2.0"
> #~ msgstr "GNU grep version 2.0"

Den här får du lov att ta bort. Den sparas av systemet för att du
skall ha den som referens när du översätter nya meddelanden.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.