Re: Översättning av bash

From: Peter Andersson (petand_at_rsv.se)
Date: 1998-05-06 23:27:57

On Thu, 23 Apr 1998, Gvran Uddeborg wrote:

> Peter Andersson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Har någon börjat översätta bash ännu?
> 
> Hur var det Peter?  Skall jag sätta upp dig som ansvarig för bash?
> 
Ursäkta mitt sena svar, em jag har varit extremt upptagen den senaste
tiden...

Jag tackar för erbjudandet men pga byte av arbetsplats (denna vecka) 
ser jag det  (iallafall i nuläget) som en omöjlighet pga tidsbrist,
att ta på mig detta ansvar. Jag har hämtat hem ordlistan samt emacs
lisp koden för po editering. Det är möjligt att jag får mer tid över 
vid ett senare tillfälle, och då kan bidra.

Jag tycker ni gör ett kanonjobb!

//Peter 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.