Re: gettext 0.10.35

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1998-05-06 21:40:17

> Thomas Olsson <cid95tho@student1.lu.se> writes:
> 
> > att använda kolon på detta sätt. Varför inte skriva "...normalvärdet är
> > oändligt" och motsvarande? 
> 
> Påtal om detta undrar jag som tämligen ny i mötet om det förts någon
> diskussion kring översättningen av "default"?

Det har nog inte kommit fram någon enhetlig rekommendation. I vår
ordlista står det:
default         normalvärde, skönsvärde, standardvärde (eller -fall)

Normal- eller standardvärde föredrar jag.

> Svenska datatermgruppen förordar "förvalt värde" eller "förval":
> 
> http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a59

Vissa av deras rekommendationer håller jag inte alls med om.
cd-skiva till exempel. Tårta på tårta, Compact disk skiva?
e-post är helt rätt, men varför inte e-postlista i stället för sändlista?
Väv hade jag föredragit framför webb. O.s.v.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.