Översättning av bash

From: G\vran Uddeborg (uddeborg_at_carmen.se)
Date: 1998-04-23 23:09:47

Peter Andersson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Har någon börjat översätta bash ännu?

Hur var det Peter?  Skall jag sätta upp dig som ansvarig för bash?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.