Re: Knepiga ord.

From: Tomas Gradin (tg_at_bosun.bm.lu.se)
Date: 1997-06-24 16:07:57

>> Om man skriver exempelvis \*, får man ju tecknet *^istället för det den
>> skulle ersättas med om den tolkades som ett jokertecken.
>
>Mja, det är ju inget citat vad gäller t.ex. \r \b \t \v ...eller \123

Hmm, vad sägs om att översätta denna form av "escape" med spärra? Dvs. man 
spärrar tecknen genom att sätta \ före.
 
>Finns det inget så får man införa ett (som är fritt från associationer till
>"citat"), eller ändra upplägget på texten.

Kalla det "skydd" eller nåt i den stilen. Täcker det mesta.

>Tja förresten så är » och « citattecken i franskan, och ``...'' är formen för
>ett citat i engelskan (eller `...').  "He said:``Say `Yes'.''" ;)

Faktum är att svenskan egentligen också använder » för citatmarkering, men då 
två åt samma håll: »citat»

Jag tycker att denna typ av "fnuttar" är snyggare: de hänger inte och 
flaxar uppe i luften på samma sätt :)

Tyskans citatmarkering ska vi bara inte tala om. Rys.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.