Re: Knepiga ord.

From: Joacim Persson (sp2joap1_at_ida.his.se)
Date: 1997-06-24 03:31:43

On Tue, 17 Jun 1997, Gvran Uddeborg wrote:

> Joacim Persson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > "script" är jag också osäker på.
> 
> "Shell script" har vi förut varit inne på att översätta med
> "skalprogram". Det finns inte med i ordlistan, vilket antingen kan
> bero att vi inte kom fram till någon enighet, eller på slarv av mig.
> Vad tycker du?

"skalprogram" är mer beskrivande (förutom då det gäller en fil som skalet
läser, till skillnad från en körbar fil som råkar ha #! som "magic number",
ett program är väl iaf en körbar fil)
..."magic number".....trolltal? ;)

"skript" är kortare förstås (men kanske lite klumpigare, grammatiskt sett)

> 
> > För
> > mig är ett skript en körbar fil.
> 
> Det är det inte för mig, och om man tänker på ursprungsbetydelsen så
> skulle jag inte tro att det är det för en engelsktalande heller.

Man kanske skulle köra med "skalprogram" respektive "skalfil"?

Nu skriver jag ju förstås inte för de engelsktalande, infödingarna på Case
Western Reserve University har redan en manual har jag hört. ;)

Det här med manualer... Egentligen "översätter" jag inte en text från
engelska till svenska, utan snarare beskriver skalet Bash på svenska med
utgångspunkt från en engelsk text. Av praktiska skäl följer jag förstås
upplägget i den engelska texten, men inte mening för mening (och absolut
inte ord för ord ;), utan stycke för stycke; jag försöker koncentrera mig
på vad som beskrivs, och gör motsvarande beskrivning på svenska (så gott
det låter sig göras :P). Om det blir nödvändigt att lägga upp
beskrivningen annorlunda för att få det tydligare, så kommer jag att göra
det. Det är ju inte fel om den svenska manualen skulle råka bli bättre än
den engelska. ;)

När man skriver en text, vad det nu månde vara, så måste man tänka på vem
texten riktar sig till. En svensk manual för ett skal riktar sig kanske
inte till unixprogrammerare som talar engelska mer eller mindre flytande,
utan snarare till folk som farsan eller den smått galne
bensinmacksföreståndaren "Slicken" som enligt ryktet numera har åtminstone
tre linuxburkar i huset: En för sig själv, en åt kärringen och en åt
ungarna - i ett litet nätverk. (Och så påstår de att Unix inte är för
vanligt folk. :)

En annan sak man bör tänka på är att alla språk har sina egna
associationsmönster för sina ord. Det kan lätt bli rörigt för den som inte
förstår båda, om man översätter enstaka ord rakt av. Översätter man ett
ord som i engelska har fler betydelser, med endast en av dem i åtanke, till
ett svenskt ord (som i en betydelse stämmer med orginalordet), så får man
de övriga svenska associationerna på köpet.

...det är inte helt lätt det här. ;)

Joacim, som som vanligt ligger efter med sin epost, förmodligen för att han
tjôtar för mycket med knapparna.
-
With both feet on the ground, you won't get very far.
        -- Loesje

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.