Re: Knepiga ord.

From: Joacim Persson (sp2joap1_at_ida.his.se)
Date: 1997-06-24 04:26:54

On Sun, 22 Jun 1997, Peter Nilsson wrote:

> Enkel resp. dubbel apostrof har jag nog hört, men tycker att det låter
> litet konstigt. Jag anser att det vanligaste är apostrof och citat- eller
> citationstecken. Citera är ju som bekant att återge något ordagrant. Om
> man skriver exempelvis \*, får man ju tecknet *^istället för det den
> skulle ersättas med om den tolkades som ett jokertecken.

Mja, det är ju inget citat vad gäller t.ex. \r \b \t \v ...eller \123

Jag söker ett ord som beskriver begreppet bakom ordet "quote", så som det
används i Bash, inte som ordet används i typografin. :P

Finns det inget så får man införa ett (som är fritt från associationer till
"citat"), eller ändra upplägget på texten.

Etter värre är det med tecknet `, men det skrivs det inte mycket om i
manualen. Det är väl meningen att man skall gå över till $(...) antar jag.
Med t.ex
  trix:~$ ls -l `which bash`
så citerar man ju inte direkt. ;)

Tja förresten så är » och « citattecken i franskan, och ``...'' är formen för
ett citat i engelskan (eller `...').  "He said:``Say `Yes'.''" ;)

Joacim
-
With both feet on the ground, you won't get very far.
                -- Loesje

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.