Re: Signaler

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-20 22:00:09

Christian Sunesson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Vad jag egentligen är rädd för är meningar översatta bara för
> översättningens skull men utan någon riktig betydelse.

Det tycker jag är en motiverad farhåga, och jag vill uppmuntra dig att
även i fortsättningen ha ögonen öppna för den risken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.