Re: Signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-01 15:25:15

> 
> Hej, läste på lite om signalerna, vet nu vad SIGTSTP är. 'Avstannad'
> kanske?
> 
> Vad jag vill fråga är ur vilken vinkel vi ska se namngivningen av
> signalerna?
> 
> Låt mig förklara. Ska det vara som 'man skickar en SIGHUP för att låta
> processen hänga på' eller man får en SIGHUP när någon lägger på?
> Båda användnings områdena finns ju faktiskt.
> 
> Kanske ska ordlistan rekomendera två olika översättningar beroende av
> vilket sammanhang dom finns med i?
> 
> sighup - koppla ifrån - ifrånkopplad.
> 
> ### christian.sunesson@abc.se ### hmmm...

Problemet med översättningarna i libc är att de inte finns i något
sammanhang utan bara stoppas in i en lista.

Eftersom man oftast (jag i alla fall) ser dessa beskrivningar när
någon process dött på kommandoraden och skalet skriver ut beskrivningen
så blir det för mig mer naturligt att se det som om det är något
processen fått, d.v.s. ifrånkopplad i exemplet ovan.  Det passar bra
med Görans tanke att se signaler som händelser.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.