Re: Signaler

From: Christian Sunesson (Christian.Sunesson_at_abc.se)
Date: 1997-05-01 16:50:07

On Thu, 1 May 1997, Jan D. wrote:

> Christian skrev:
> > On Mon, 28 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:
> 
> Naturligtvis bör vi inte vara bundna till engelskan.  Men ibland får man
> bara beskrivningen.  Om jag har ett jobb i bakgrunden och det dör p.g.a.
> någon signal så skriver bash bara ut beskrivningen, inte signalnamnet
> eller signalnumret.

Ok, DÅ kanske man ska binda svenskan lite mer till den engelska
beskrivningen. (Eller skriva om bash lite :)

> > Jo, och då ger ju signal namnet exakt signal nummer till den kunnige och
> > en någrlunda förståbar beskrivning till 'joe user'.
> Förutsatt att man vet båda.

Jo, dom fallen finns ju faktiskt... tänkte inte på det.


Vad jag egentligen är rädd för är meningar översatta bara för
översättningens skull men utan någon riktig betydelse.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.