Re: libc och signaler

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-28 14:10:30

> SIGTSTP, det har något med debuggnings stopp väl?

Nej, det är den signal som kan genereras med en tangenttryckning, ofta
Ctrl-Z.  SIGSTOP genereras bara uttryckligen med systemanropet för att
skicka signaler.  Det är alltså SIGTSTP som är den vanliga, och därför
bör ha en kort och snabbt igenkänd förklaring.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.