Re: libc och signaler

christian.sunesson_at_abc.se
Date: 1997-04-28 01:28:15

On Sun, 27 Apr 1997, Jan D. wrote:

> > On Wed, 23 Apr 1997, Peter Nilsson wrote:
> > > > Förslag:
> > > > SIGSTOP    Stoppad (signal)
> > > Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
> > > stans.
> > Process stoppad...
> > ### christian.sunesson@abc.se ###
> 
> Det skulle man kunna tänka sig.  Men det blir lite konstigt att ha
> SIGSTOP som "Process stoppad" och SIGTSTP som "Stoppad".  Skillnaden
> mellan de båda framgår inte så tydligt.

Jo, jag tänkte på det några sekunder efter att jag postade. :/

SIGTSTP, det har något med debuggnings stopp väl?

SIGSTOP och SIGCONT används ju för att stanna processer och låta dem komma
in senare. Kanske vore "SIGSTOP - process uppehållen" bra ?

### christian.sunesson@abc.se ###

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.