Re: libc och signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-01 15:21:19

> 
> SIGSTOP och SIGCONT används ju för att stanna processer och låta dem komma
> in senare. Kanske vore "SIGSTOP - process uppehållen" bra ?
> 
> ### christian.sunesson@abc.se ###

Det vore kanske en bra idé att visa signalnamnet också i vissa fall.
Man skulle kunna tänka sig

SIGTERM -     "Avslutad - SIGTERM"
SIGABRT -     "Avslutad - SIGABRT"

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.