Re: libc och signaler

From: Peter Nilsson (peternil_at_pnidv96.univ.hv.se)
Date: 1997-04-23 08:45:50

On Tue, 22 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:

Hej!

Hör kommer några synpunkter på signalnamnet.

> SIGNOFP    Flytalsprocessor saknas
Flyttalsprocessor saknas. (Två t:n)

> Förslag:
> SIGSTOP    Stoppad (signal)

Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
stans.

> SIGTSTP    Stoppad

"Stopptangent"? Jag vill alltså ha en skillnad mellan SIGSTOP och SIGTSTP.
Den senare är ju resultatet av stopptangenten (ctrl-z på vissa system).

> SIGCHLD    Ändrad barnstatus

"Ändrad barnstatus". Jag ser gärna att det "viktigaste" (i detta fall
"barnstatus") står först.

> SIGWINCH   Ändradr fönster

:-)

> SIGVTALRM  Alarmklocka, virtuell tid
> 
Ett bindestreck istället för komma, d.v.s. "Alarmklocka - virtuell tid"
skulle jag ha skrivit.

De var väl de synpunkter jag kunde komma på vid en genomläsning.

Hej!

--
HaDe/P

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.