Re: Ny version av tar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-23 08:24:28

Johan Linde tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
>  #: src/tar.c:459
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "\n"
>  "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
>  "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G "GNU tar kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
> G "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till tar.\n"
> N "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om
> miljövariabeln\n"
> N "POSIXLY_CORRECT är satt så \"tar --posix\" bort GNUs utökningar till "
> N "\"tar\".\n"
> 
> Har det inte försvunnit ett "tar" här? om jag förstått det hela rätt borde
> det väl vara "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"tar --posix\" bort...."

Jag skulle snarare tro att det är citationstecknet som hamnat fel.
det "tar" som står där skulle vara det svenska verbet. Namnet på
programmet är inte tänkt att upprepas. Gissar jag rätt, Jan?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.