Re: textutils-kommentarer

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-03 07:41:26

On  2 Apr, Peter Nilsson wrote:
> On Wed, 2 Apr 1997, Tomas Gradin wrote:
> 
>> >> > Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
>> >> > decimal "korta decimaltal utan tecken".
>> 
>> >Nu slänger jag mig in i debatten, utan att ha följt varje brev, är ja
>> >rädd, så ursäkta om detta kommit upp.
>> >"decimal number" betyder väl "decimalt tal" (vilket är ett tal i basen
>> >tio). Ett "decimaltal" tolkar jag som ett reellt tal med decimaldel
>> >(3.14...). D.v.s "korta decimala tal utan tecken" borde det väl bli?
>> 
>> Just vad jag hade på känn :) Det ska förstås vara "korta heltal utan tecken". 
>> Att ett tal är decimalt är s.a.s. default.
>> 
> Där håller jag inte med dig. Såhär är det, och detta är den absoluta
> sanningen:-)
> Man måste översätta "decimal" med "decimalt" i detta fall. Som bekant är
> decimal representation för ett heltal det vanliga för oss dödliga, men
> knappast för de avstängbara:-) "short decimal unsigned integer" måste
> således översättas med "kort decimalt heltal utan tecken". Här tror jag
> man måste vara exakt.
> 

Fast någonting om integer finns inte i orginalet. Som det ser ut nu
står frågan mellan om det ska heta "decimalt" (som jag skrev från
början) eller "decimaltal".

För närvarande låter jag det stå: "korta decimaltal utan tecken". Av
sitt sammanhang tycker jag det framgår vad det betyder.

> Detta är bara min åsikt, och jag lovar att inte tjafsa mer nu:-)
> 
> Hej!
> 
> 
> --
> HaDe/P
> 

-- 
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:       
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.