Re: Ny version av libc.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 23:56:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Ny version av libc.
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 23:56:29 +0100
   ------

 
JD> msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
JD> -msgstr "\"Zon %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
JD> +msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
 
JD> msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
JD> -msgstr "\"Zon %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"
JD> +msgstr "\"Zone %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"

Konsekvens? Jag föredrar den förra varianten, med bindestreck och
"flaggan minus x".
 
JD> msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
JD> -msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"
JD> +msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falskt.\n"

falsk, utan t.
 
JD> msgid "Inappropriate ioctl for device"
JD> -msgstr "Otillämplig ioctl för enhet"
JD> +msgstr "Ioctl för enhet olämplig"

Jag vet att det är försent att komma med stilanmärkningar nu, men jag
tycker att "olämplig ioctl för enheten" låter bättre.

Jag hinner inte gå igenom den fullständiga listan, men det här var i
alla fall de problem jag hittade i listan över ändringar.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.