Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 23:24:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 23:24:24 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
> 
> Jag tycker man bör undvika alltför långa och ovanliga sammansatta ord.

Jag kan väl för all del hålla med. Jag är nog inte riktigt så
kategorisk som det kanske låter ibland. :-)

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
> msgid "Machine is not on the network"
> msgstr "Maskin finns inte på nätverket"
> 
> MaskinEN

Den här gången håller t.o.m. jag med om att det bör vara bestämd form.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
> msgid "Resource temporarily unavailable"
> msgstr "Resurs tillfälligt otillgänglig"
> 
> ResursEN

Det är inte självklart att man vet vilken resurs det är frågan om. Om
detta, vilket jag förmodar, är förklaringen av felstatus EAGAIN, är
det istället ett svar från systemet att "Någon resurs av de som behövs
för att utföra din begäran är för tillfället slut. Det är dock ett
tillstånd som kan förmodas ändra på sig, så det är meningsfullt att
försöka igen senare."

För flera systemanrop finns det flera olika resurser som kan vara slut
och ge detta svar.

> #: posix/regex.c:945
> msgid "Trailing backslash"
> msgstr "Avslutande snedsträckstecken"
> 
> Vi hade en debatt en gång i tiden om översättningen av "backslash".
> Nu minns jag inte om "bakstreck" eller "omvänt snedstreck" vann.

Båda ansågs korrekt, och man kunde välja beroende på om det var ett
meddelande som skulle hållas kort, eller ett med fylligare text. I
det här fallet är alltså "bakstreck" lämpligast.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.