libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 23:40:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: libc, del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 23:40:46 +0100
   ------

Här kommer del 2 av mina kommentarer till översättning.

Men för några kommentarer till andra kommentarer.

>> > #: resolv/herror.c:75
>> > msgid "Host name lookup failure"
>> > msgstr "Misslyckades slå upp värdens namn"
>>
>> "Misslyckades MED att slå..."
>
>Medan jag då gärna vill ha ett kort och koncist "Värdnamnsupplagning
>misslyckades" för att anknyta till den andra diskussionen jag
>startade.

Jag tycker man bör undvika alltför långa och ovanliga sammansatta ord. Det
gör meddelandet mer tungläst. Om man vill ha ett kort meddelande förelår jag
"Uppslagning av värdnamn misslyckades"

Efter Görans passionerade inlägg om nyttan med korta inlägg kan jag
acceptera meddelanden utan predikat, även om jag omöjligen kan förstå att
det skulle vara sämre ur användarsynpunkt.


#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Otillämplig filtyp eller enhet"

Det ska väl vara "format" och inte "enhet".


#: posix/regex.c:943
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiligt kollationeringstecken"
      ^^^
      t


#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an
invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is
invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"

Antingen "flerbyte-" eller för tydlighets skull hellre
"flerbytestecken".


#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
msgid "Invalid slot"
msgstr "Ogiltig plats"

Betyder "slot" verkligen "plats"? Det betyder väl "springa" eller "inkast".
(På hockeyspråk kallas det "slottet". Visst är svengelska vackert!)

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
#, fuzzy
msgid "Is a named type file"
msgstr "Är en namgiven filtyp"
        ^^
        n

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Nivå 3 omstart"

"omstartad". Jfr meddelandena precis innan.

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Maskin finns inte på nätverket"

MaskinEN
Detta är ett typexempel då man måste använda bestämd form, för att meddelandet
inte ska bli fel. Det syftar ju på en specifik maskin. "Maskin finns inte på
nätet" låter snarast som att det inte finns någon maskin alls på nätet, och
det är ju inte det det är frågan om.


#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
msgid "No data available"
msgstr "Inget data tillgängligt"

"Data" är väl plural i det här fallet. (Alla som kan latin skulle hävda det
i alla fall.)


#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Numersikt resultat är utanför giltigt område"
       ^^
       is

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Stream-resurserna är slut"

"stream" borde väl översättas. Om det ska översättas till "ström" låter jag
vara osagt.

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Styrprogram för protokoll inte ansluten"

ansluteT (syftar på styrprogrammet)

msgid "Quit"
msgstr "Sluta"

"Avsluta" (heter det åtminstone i macvärlden)

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS specifikationsfel"

Betyder inte det här snarast "RFS-specifikt fel"?

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC dålig procedur för program"

Jag vet inte vad RPC står för, men ska det vara
"dålig RPC-procedur..." eller "RPC: dålig..."?

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:517
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"

Samma sak här: "RPC-programmet..." eller "RPC: programmet..."?

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:522
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "RPC fel programversion"

Här också. "fel RPC-programversion" eller "RPC: fel programversion"?

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "RPC struktur dålig"

Samma sak.

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:512
msgid "RPC version wrong"
msgstr "RPC fel version"

Och igen.


#: sunrpc/clnt_perr.c:179
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Autentikationsfel"

Tidigare översatte du "autentication" med "äkthet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:167
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Kan inte koda argument"

argumentEN (annars blir det konstigt)

#: sunrpc/clnt_perr.c:183
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Program/version inkompabilitet"

Program/version-inkompabilitet (bindestreck)

#: sunrpc/clnt_perr.c:187
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Tjänstegivare kan inte avkoda argument"

argumentEN

#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:206
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystem endast läsbart"

FilsystemET (syftar väl på ett specifikt filsystem? Jfr tidigare kommentar)

#: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
#: locale/programs/localedef.c:408
msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
msgstr "Raportera fel till <bug-glic@prep.ai.mit.edu>.\n"
     ^^
     pp

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Resurs tillfälligt otillgänglig"

ResursEN

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Streams-rörfel"

Stream igen.

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Struktur behöver städas"

StrukturEN

msgid "Terminated"
msgstr "Terminerad"

Hellre "avslutad".

#: posix/regex.c:945
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Avslutande snedsträckstecken"

Vi hade en debatt en gång i tiden om översättningen av "backslash".
Nu minns jag inte om "bakstreck" eller "omvänt snedstreck" vann.

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Transportslutpunkt är redan förbunden"

TransportslutpunktEN

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:410
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Transportslutpunkt är inte förbunden"

TransportslutpunktEN

#: catgets/gencat.c:212
#, c-format
msgid ""
" -H, --header    create C header file containing symbol definitions\n"
msgstr ""
" -H, --header    skapa en C deklarationsfil med symboldefinitioner\n"

C-deklarationsfil

#: db/makedb.c:213
#, c-format
msgid ""
" -f, --fold-case   convert key to lower case\n"
"   --quiet     don't print messages while building database\n"
msgstr ""
" -f, --fold-case   omvnadla till små bokstäver\n"
             ^^
"key" är inte översatt alls

"   --quiet     visa inga meddelanden medans databasen byggs\n"

"medans" är talspråk". Det heter "medan".


#: locale/programs/localedef.c:393
#, c-format
msgid ""
" -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
msgstr ""
" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att mappa ISO 10646
element\n"

ISO 10646-element

Är "mappa" verkligen svenska?

#: locale/programs/locale.c:245
#, c-format, fuzzy
msgid ""
" -c, --category-name  write names of selected categories\n"
" -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
msgstr ""
" -c, --category-name  skriv namnen på tillgängliga kategorier\n"
" -k, --keyword-name  skriv namnen på tillgängliga nyckelord\n"

"utvalda" inte "tillgängliga"

#: posix/getconf.c:138
#, c-format
msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
msgstr "Användning: %s varaibelnamn [sökväg]\n"
             ^^

#: locale/programs/charmap.c:267
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument till <%s> måste vara ett enskilt tecken"

argumentET

#: locale/programs/locfile.c:215
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

argumentET

#: sunrpc/auth_unix.c:322
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"

Hur kommer det sig att du översatte "marshalling" med "kodning"?
Enligt mitt lexikon betyder det närmast "ordna" eller "bringa ordning i".

#: sunrpc/pmap_rmt.c:179
msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "broadcast: ioctl (hämta interface-konfiguration)"

"interface" heter "gränssnitt" på svenska.
Varför är inte "broadcast" översatt?

#: sunrpc/pmap_rmt.c:186
msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
msgstr "broadcast: ioctl (hämta interface-flaggor)"

Samma sak här.

#: locale/programs/localedef.c:287
#, c-format
msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
msgstr "kan inte ta status på lokalfil \"%s\""

filEN (ok, det här och de som följer hamnar i kategori(n) "smaksak")

#: locale/programs/ld-collate.c:1313
#, c-format
msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
msgstr "kan inte sätta in kollationselement \"%.*s\""

kollationselementET

#: db/makedb.c:161
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s': %s"
msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"

filEN

#: catgets/gencat.c:259 db/makedb.c:180
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""

filEN

#: locale/programs/localedef.c:221
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan inte öppna lokaldefintionsfil \"%s\""
                ^^
filEN              i

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.