Meddelandelängder

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 16:59:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Meddelandelängder
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 16:59:55 +0100 (MET)
   ------

> N{r skanderna misslyckas och man har att v{lja mellan
> meddelandena

Vad är "skanderna"?

> 'Argumentlistan f?r l?ng'
> 
> och
> 
> 'Argumentlistan ?r f?r l?ng'
> 
> med t.ex. fr}getecken ist{llet f|r } { | s} {r den l{ngre formen avgjort
> att f|redra eftersom den {r l{ttare att dechiffrera.

"Frågetecken istället för å, ä, och ö", och så beskyller du mig för
"stenålder"? Snälla du! 

> >   Du k|r just nu med en fart av femtiofyra kilometer per timme och
> >   har nittioen procent av tanken fylld med bensin. Klockan {r
> >   tretton minuter |ver tjugotre, och v{nster riktningsvisare {r
> >   p}slagen.
> 
> 
> Var kan man f} en s}dan hastighetsm{tare? Om den dessutom f}r rubriken
> 
>    FART 54 km/h, BENSIN 91 %, 23:13, <<-- BLINKAR 

Aha, nu börjar du ju förkorta! Du byter ut mina bokstäver mot
siffror, och inför en massa symboler som förkortningar för
"kilometer", och "%". Det gör att du själv gör ett kortare och
koncisare meddelande, just vad jag argumenterade för.

Varför vill du inte ha ett "är" mellan "FART" och "54"? (Retorisk
fråga, är kanske bäst att påpeka. Jag kunde bara inte låta bli, med
tanke på den uppenbara analogin med ursprungsmeddelandet.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.