Re: libc 1.97 första versionen.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 18:31:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc 1.97 första versionen.
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 18:31:23 +0100 (MET)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
>   Subject: Re: libc 1.97 första versionen.
>   Date:   Tue, 10 Dec 1996 13:23:50 +0100
>   ------
> 
> >
> >Exempel: Hur översätter man socket? Socket har jag använt.
> 
> "Socket" betyder väl "uttag". Jag vet inte om det passar i sammanhanget.
> "Kontakt" eller "anslutning" är ett par andra förslag.

Fast förstår man det då? Själva socket-begreppet i nätverksprogrammering
är välanvänt (i alla fall i de kretsar jag rör mig i, där talas hela
tiden om "skapa socketar" o.s.v. :-)

Problemet är att hitta en översättning som är bra och som när den uttalas
får folk att inse att det är socket man talar om.

Anslutning är ett bra förslag annars. Ska fundera.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.