Re: New PO file for `sharutils-4.2c'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 18:09:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: New PO file for `sharutils-4.2c'
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 18:09:17 +0100 (MET)
   ------

> Hello, all members of the `sv@li.org' team. The file:
> 
>  ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/sharutils-4.2c.sv.po
> 
> is now available for consultation on the GNU central PO archives, in
> the directory containing all other accepted Swedish translations.

Hej.

Här kommer först de nya översättningarna, sen alltihop. Kommentarer
välkommnas. Vad blev konsensus om att lägga till adress dit man
rapporterar fel i översättningarna? Jag har inte gjort det här.

	Jan D.

------- Start nytt --------------

 msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>.\n"
 
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
+"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
+"ÄNDAMÅL.\n"
 
------- Slut nytt --------------

# Swedish messages for sharutils
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.7 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sharutils 4.2c\n"
"POT-Creation-Date: 1996-12-03 21:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/12/15 16:33:05 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/error.c:91
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:583
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:612
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:629
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:658
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:662
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:688
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:691
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:727
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/xmalloc.c:82
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#: src/shar.c:573
msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
msgstr ""
"VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "

#: src/shar.c:575
msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."

#: src/shar.c:586
msgid "failed to create locking directory"
msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:2156
msgid "lock directory"
msgstr "låskatalog"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:637
msgid "created"
msgstr "skapad"

#: src/shar.c:597 src/shar.c:637
msgid "failed to create"
msgstr "misslyckades med att skapa"

#: src/shar.c:627
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "Kan inte generera mkdir-kommandon för så många kataloger"

#: src/shar.c:687 src/shar.c:914
#, c-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan inte komma åt %s"

#: src/shar.c:740 src/shar.c:1876
msgid "-C is being deprecated, use -Z instead"
msgstr "-C kommer att tas bort, använd -Z i stället"

#: src/shar.c:793 src/unshar.c:367
msgid "Cannot get current directory name"
msgstr "Kan inte komma åt namnet på aktuell katalog"

#: src/shar.c:879
msgid "Must unpack archives in sequence!"
msgstr "Arkivdelar måste packas upp i rätt ordning!"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1413
msgid "Please unpack part"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1414
msgid "next!"
msgstr "härnäst!"

#: src/shar.c:909
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file"
msgstr "%s: Inte en normal fil"

#: src/shar.c:924
#, c-format
msgid "In shar: remaining size %ld\n"
msgstr "I shar: kvarvarande storlek %ld\n"

#. Change to another file.
#: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
#, c-format
msgid "New file, remaining %ld, "
msgstr "Ny fil, återstår %ld, "

#: src/shar.c:936 src/shar.c:1320
#, c-format
msgid "Limit still %d\n"
msgstr "Begränsningen är fortfarande %d\n"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "restore of"
msgstr "återskapande av"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/shar.c:953 src/shar.c:1339
msgid "End of part"
msgstr "Slut på arkivdel"

#: src/shar.c:954 src/shar.c:1340
msgid "continue with part"
msgstr "fortsätt med arkivdel"

#: src/shar.c:967 src/shar.c:1430
#, c-format
msgid "Starting file %s\n"
msgstr "Påbörjar filen %s\n"

#: src/shar.c:1002
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/shar.c:1003
msgid "(empty)"
msgstr "(tom)"

#: src/shar.c:1027
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Filen %s kunde inte öppnas"

#: src/shar.c:1064
msgid "compressed"
msgstr "komprimerad"

#: src/shar.c:1065
msgid "gzipped"
msgstr "gzip-komprimerad"

#: src/shar.c:1065
msgid "binary"
msgstr "binär"

#: src/shar.c:1066
msgid "(compressed)"
msgstr "(komprimerad)"

#: src/shar.c:1067
msgid "(gzipped)"
msgstr "(gzip-komprimerad)"

#: src/shar.c:1068
msgid "(binary)"
msgstr "(binär)"

#: src/shar.c:1081
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: src/shar.c:1086 src/shar.c:1138
#, c-format
msgid "File %s (%s)"
msgstr "Fil %s (%s)"

#: src/shar.c:1132
msgid "text"
msgstr "text"

#: src/shar.c:1133
msgid "(text)"
msgstr "(text)"

#: src/shar.c:1179
msgid "overwriting"
msgstr "skriver över"

#: src/shar.c:1180
msgid "overwrite"
msgstr "skriva över"

#: src/shar.c:1181
msgid "[no, yes, all, quit] (no)?"
msgstr "[nej (n), ja (y), alla (a), avsluta (q)] (nej)?"

#: src/shar.c:1182
msgid "extraction aborted"
msgstr "återskapandet avbryts"

#: src/shar.c:1183 src/shar.c:1188
msgid "SKIPPING"
msgstr "HOPPAR ÖVER"

#: src/shar.c:1188
msgid "(file already exists)"
msgstr "(filen finns redan)"

#: src/shar.c:1206
#, c-format
msgid "Saving %s (%s)"
msgstr "Sparar %s (%s)"

#: src/shar.c:1211
msgid "extracting"
msgstr "extraherar"

#: src/shar.c:1345
msgid "End of"
msgstr "Slut på"

#: src/shar.c:1346
msgid "archive"
msgstr "arkiv"

#: src/shar.c:1347
msgid "part"
msgstr "del"

#: src/shar.c:1349 src/shar.c:1455
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/shar.c:1350
msgid "is continued in part"
msgstr "fortsätter i arkivdel"

#: src/shar.c:1410
msgid "Please unpack part 1 first!"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel 1 först!"

#: src/shar.c:1427
msgid "STILL SKIPPING"
msgstr "FORTSÄTTER ATT HOPPA ÖVER"

#: src/shar.c:1434
msgid "continuing file"
msgstr "fortsätter med fil"

#: src/shar.c:1455
msgid "is complete"
msgstr "är komplett"

#: src/shar.c:1464
msgid "uudecoding file"
msgstr "uuavkodar fil"

#: src/shar.c:1478
msgid "uncompressing file"
msgstr "packar upp"

#: src/shar.c:1489
msgid "gunzipping file"
msgstr "gunzippar fil"

#: src/shar.c:1552
msgid "MD5 check failed"
msgstr "MD5-kontrollen misslyckades"

#: src/shar.c:1593
msgid "original size"
msgstr "ursprunglig storlek"

#: src/shar.c:1594
msgid "current size"
msgstr "aktuell storlek"

#: src/shar.c:1647
#, c-format
msgid "Opening `%s'"
msgstr "Öppnar \"%s\""

#: src/shar.c:1658
#, c-format
msgid "Closing `%s'"
msgstr "Stänger \"%s\""

#: src/shar.c:1670 src/unshar.c:302 src/uudecode.c:370 src/uuencode.c:211
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för ytterligare information.\n"

#: src/shar.c:1674 src/unshar.c:306
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/shar.c:1675
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"

#: src/shar.c:1678
msgid ""
"\n"
"Giving feedback:\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
" -q, --quiet, --silent  do not output verbose messages locally\n"
"\n"
"Selecting files:\n"
" -p, --intermix-type   allow -[BTzZ] in file lists to change mode\n"
" -S, --stdin-file-list  read file list from standard input\n"
"\n"
"Splitting output:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX  output to file PREFIX.01 through PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=SIZE  split archive, not files, to SIZE kilobytes\n"
" -L, --split-size-limit=SIZE  split archive, or files, to SIZE kilobytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja information:\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
"\n"
"Välja filer:\n"
" -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"
" -S, --stdin-file-list  läs fillista från standard in\n"
"\n"
"Dela arkivet:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX    gör filerna PREFIX.01 till PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=STORLEK  dela arkivet i STORLEK kbyte bitar,\n"
"                  individuella filer delas inte\n"
" -L, --split-size-limit=STORLEK  som ovan, individuella filer delas\n"

#: src/shar.c:1694
msgid ""
"\n"
"Controlling the shar headers:\n"
" -n, --archive-name=NAME  use NAME to document the archive\n"
" -s, --submitter­DRESS  override the submitter name\n"
" -a, --net-headers     output Submitted-by: & Archive-name: headers\n"
" -c, --cut-mark      start the shar with a cut line\n"
"\n"
"Selecting how files are stocked:\n"
" -M, --mixed-uuencode     dynamically decide uuencoding (default)\n"
" -T, --text-files       treat all files as text\n"
" -B, --uuencode        treat all files as binary, use uuencode\n"
" -z, --gzip          gzip and uuencode all files\n"
" -g, --level-for-gzip=LEVEL  pass -LEVEL (default 9) to gzip\n"
" -Z, --compress        compress and uuencode all files\n"
" -b, --bits-per-code=BITS   pass -bBITS (default 12) to compress\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
" -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
" -s, --submitter­RESS  ange explicit adress för arkivinlämnaren\n"
" -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
" -c, --cut-mark      börja arkivet med en rad \"klipp-här\"\n"
"\n"
"Kontroll av hur filer lagras:\n"
" -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
"                (standardvärde: på)\n"
" -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
" -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
"                använd uuencode\n"
" -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
" -g, --level-for-gzip=NIVÅ   ge flaggan -NIVÅ till gzip\n"
"                (standardvärde: 9)\n"
" -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
" -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
"                (standardvärde: 12)\n"

#: src/shar.c:1711
msgid ""
"\n"
"Protecting against transmission:\n"
" -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
" -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
" -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
" -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
"\n"
"Producing different kinds of shars:\n"
" -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
" -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
" -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
" -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
" -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
" -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
" -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
"   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
msgstr ""
"\n"
"Skydd mot överföringsfel:\n"
" -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla "
"storleken\n"
" -D, --no-md5-digest      använd inte \"md5sum\" för kontroll\n"
" -F, --force-prefix      skriv prefixtecknet på alla rader\n"
" -d, --here-delimiter=STRÄNG  skilj filer åt i arkivet med STRÄNG\n"
"\n"
"Olika typer av skalarkiv:\n"
" -V, --vanilla-operation  gör enkla arkiv som använder få kommandon\n"
" -P, --no-piping      använd enbart temporärfiler vid uppackning\n"
" -x, --no-check-existing  skriv över existerande filer vid uppackning\n"
" -X, --query-user     fråga uppackaren om filer ska skrivas över\n"
"              (inte för arkiv till nätet)\n"
" -m, --no-timestamp    återskapa inte filers modifieringstid\n"
" -Q, --quiet-unshar    undvik pratglada meddelanden vid uppackning\n"
" -f, --basename      packa upp filer i en katalog, oavsett hierarki\n"
"   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"

#: src/shar.c:1729
msgid ""
"\n"
"Option -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
"Option -g implies -z, option -b implies -Z.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggan -o krävs tillsammans med -l eller -L,\n"
"flaggan -n krävs tillsammans med -a.\n"
"Flaggan -g medför -z, flaggan -b medför -Z.\n"

#: src/shar.c:1734 src/unshar.c:320 src/uudecode.c:380 src/uuencode.c:220
msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>.\n"
msgstr "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu>.\n"

#: src/shar.c:1816
msgid "DEBUG was not selected at compile time"
msgstr "DEBUG valdes inte när programmet kompilerades"

#: src/shar.c:1837
#, c-format
msgid "Hard limit %dk\n"
msgstr "Hård begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1904
#, c-format
msgid "Soft limit %dk\n"
msgstr "Mjuk begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1963 src/unshar.c:405 src/uudecode.c:418 src/uuencode.c:260
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/shar.c:2011
msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\"-läge"

#: src/shar.c:2022
msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
msgstr "VARNING: Lagringsflaggor för icke-text åsidosatta"

#: src/shar.c:2078
msgid "No input files"
msgstr "Inga infiler"

#: src/shar.c:2084
msgid "Cannot use -a option without -n"
msgstr "Flaggan -a kan inte användas utan -n"

#: src/shar.c:2090
msgid "Cannot use -l or -L option without -o"
msgstr "Flaggan -l eller -L kan inte användas utan -o"

#: src/shar.c:2102
msgid "PLEASE avoid -X shars on Usenet or public networks"
msgstr ""
"Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga nätverk"

#: src/shar.c:2143
msgid "You have unpacked the last part"
msgstr "Du har packat upp den sista arkivdelen"

#: src/shar.c:2145
#, c-format
msgid "Created %d files\n"
msgstr "Skapade %d filer\n"

#: src/shar.c:2156
msgid "removed"
msgstr "borttagen"

#: src/shar.c:2157
msgid "failed to remove"
msgstr "kunde inte ta bort"

#: src/unshar.c:158
#, c-format
msgid "Found no shell commands in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon i %s"

#: src/unshar.c:174
#, c-format
msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
msgstr "%s ser ut som C-kod, inte som ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:210
#, c-format
msgid "Found no shell commands after `cut' in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon efter \"klipp-här\" i %s"

#. Cut here message lied to us.
#: src/unshar.c:231
#, c-format
msgid "%s is probably not a shell archive"
msgstr "%s är förmodligen inte ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:232
#, c-format
msgid "The `cut' line was followed by: %s"
msgstr "\"klipp-här\"-raden följdes av: %s"

#: src/unshar.c:258
msgid "Starting `sh' process"
msgstr "Startar en skalprocess"

#: src/unshar.c:307
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIRECTORY  change to DIRECTORY before unpacking\n"
" -c, --overwrite       pass -c to shar script for overwriting files\n"
" -e, --exit-0        same as `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRING    split concatenated shars after STRING\n"
" -f, --force         same as `-c'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If no FILE, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -d, --directory=KATALOG   gå till KATALOG före uppackning\n"
" -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"
" -e, --exit-0        samma sak som `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv efter STRÄNG\n"
" -f, --force         samma sak som \"-c\"\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om ingen FIL ges så läses standard in.\n"

#: src/unshar.c:385
#, c-format
msgid "Cannot chdir to `%s'"
msgstr "Kan inte gå till katalog \"%s\""

#: src/unshar.c:448
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
#, c-format
msgid "%s: Short file"
msgstr "%s: Stympad fil"

#: src/uudecode.c:141
#, c-format
msgid "%s: No `end' line"
msgstr "%s: \"end\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:205
#, c-format
msgid "%s: data following `=' padding character"
msgstr "%s: det finns data efter utfyllnadstecknet \"=\" "

#: src/uudecode.c:229 src/uudecode.c:237 src/uudecode.c:251
#, c-format
msgid "%s: illegal line"
msgstr "%s: felaktig rad"

#: src/uudecode.c:289
#, c-format
msgid "%s: No `begin' line"
msgstr "%s: \"begin\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:321
#, c-format
msgid "%s: Illegal ~user"
msgstr "%s: Otillåten ~user"

#: src/uudecode.c:328
#, c-format
msgid "%s: No user `%s'"
msgstr "%s: Det finns ingen användare \"%s\""

#: src/uudecode.c:374
#, c-format
msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FIL]...\n"

#: src/uudecode.c:375
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too.\n"
" -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/uuencode.c:198
msgid "Read error"
msgstr "Fel vid läsning"

#: src/uuencode.c:215
#, c-format
msgid "Usage: %s [INFILE] REMOTEFILE\n"
msgstr "Användning: %s [LOKAL_FIL] ICKE_LOKAL_FIL\n"

#: src/uuencode.c:216
msgid ""
"\n"
" -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
"   --help   display this help and exit\n"
"   --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -m, --base64  använd base64-kodning enligt RFC1521\n"
" -h, --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/uuencode.c:305
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.