Re: libc 1.97 första versionen.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-10 13:23:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: libc 1.97 första versionen.
   Date:   Tue, 10 Dec 1996 13:23:50 +0100
   ------

>
>Exempel: Hur översätter man socket? Socket har jag använt.

"Socket" betyder väl "uttag". Jag vet inte om det passar i sammanhanget.
"Kontakt" eller "anslutning" är ett par andra förslag.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.