Sharutils igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-14 22:50:52

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Sharutils igen
   Date:   Mon, 14 Oct 1996 22:50:52 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Nu har jag knåpat ihop sharutils. De kommentarer jag inte kommenterar nedan
har jag tagit med. Skillnad mot förra versionen och hela sharutils följer.
Nya kommentarer välkommna.

David <cl2david@hal.cling.gu.se>:

> Jag föredrar "GNU:s", som var regeln tidigare. Jag tror att den har
> försvunnit nu dock.

Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>:

> Svenska språknämnden anser att i tekniska sammanhang går det alldeles
> utmärkt att skippa punkter, kolon och liknande. Till exempel "tex.",
> "fö.", "odyl." och "GNUs", "X11s", "08or".

Jag har gått på Fredriks linje.


David igen:
> JD> #. Change to another file.
> JD> #: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
> JD> #, c-format
> JD> msgid "Newfile, remaining %ld, "
> JD> msgstr "Ny fil, återstår %ld,"
> 
> Varför är newfile ihopskrivet på engelska?

Säg det. Jag har skrivit och frågat författaren.


Johan Linde <jl@theophys.kth.se>:

> #: src/shar.c:1347
> msgid "part"
> msgstr "del"
> 
> På en massa andra ställen har du översatt "part" med "arkivdel".
> Borde kanske vara så här också.

Just här är arkiv i en separat sträng (den just före).

> #: src/shar.c:1489
> msgid "gunzipping file"
> msgstr "gunzippar fil"
> 
> Jag gillar inte "gunzippar", lika lite som jag gillar "gunzipping" på engelska.

Så snyggt är det inte, men meddelandet är ett kort meddelande som talar om
vad programmet håller på med. Det blir svårt att få det lika kort och ändå
tala om att det är gzip som används.

> " -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"
> 
> Det beror förmodligen på sammanhanget, men varför översätts "mode" med
> "lagring"?

Det är typen av lagring som man ändrar (storage mode tror jag det står i
manualen), text, binär, eller komprimerad.

> #: src/shar.c:1710
> msgid ""
> "   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
> msgstr ""
> "   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"
> 
> "Shell script" bör översättas "skalprogram".

Svårt. Skalarkiv är en form av skalprogram. Men jag tyckte man skulle påpeka
att det var själva arkiven som var internationaliserade.

> #: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
> #, c-format
> msgid "%s: Short file"
> msgstr "%s: Stympad fil"
> 
> Varför inte "kort"?

I och för sig, men stympad beskriver bättre vad det rör sig om, tycker jag.

Här följer skillnaden mot den utskickade versionen:


--- sharutils.sv.po	1996/09/29 13:14:30	1.2
+++ sharutils.sv.po	1996/10/14 19:38:15	1.3
@@ -25,7 +25,7 @@
 #: lib/getopt.c:607
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flagga \"--%s\" tillåter inget argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"
 
 #: lib/getopt.c:612
 #, c-format
@@ -80,11 +80,11 @@
 
 #: src/shar.c:586
 msgid "failed to create locking directory"
-msgstr "misslyckades med att skapa katalog för låsning"
+msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"
 
 #: src/shar.c:596 src/shar.c:2147
 msgid "lock directory"
-msgstr "katalog för låsning"
+msgstr "låskatalog"
 
 #: src/shar.c:596 src/shar.c:637
 msgid "created"
@@ -96,7 +96,7 @@
 
 #: src/shar.c:627
 msgid "Too many directories for mkdir generation"
-msgstr "För många kataloger för mkdir skapande"
+msgstr "Kan inte skapa så många kataloger med mkdir"
 
 #: src/shar.c:687 src/shar.c:914
 #, c-format
@@ -146,7 +146,7 @@
 
 #: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
 msgid "restore of"
-msgstr "återskapning av"
+msgstr "återskapande av"
 
 #: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
 msgid "failed"
@@ -184,7 +184,7 @@
 
 #: src/shar.c:1065
 msgid "gzipped"
-msgstr "skapad av gzip"
+msgstr "gzip-komprimerad"
 
 #: src/shar.c:1065
 msgid "binary"
@@ -196,7 +196,7 @@
 
 #: src/shar.c:1067
 msgid "(gzipped)"
-msgstr "(skapad av gzip)"
+msgstr "(gzip-komprimerad)"
 
 #: src/shar.c:1068
 msgid "(binary)"
@@ -204,7 +204,7 @@
 
 #: src/shar.c:1081
 msgid "Could not fork"
-msgstr "Kunde inte skapa ny process"
+msgstr "Kunde inte grena"
 
 #: src/shar.c:1086 src/shar.c:1138
 #, c-format
@@ -290,11 +290,11 @@
 
 #: src/shar.c:1464
 msgid "uudecoding file"
-msgstr "uudecodar fil"
+msgstr "uuavkodar fil"
 
 #: src/shar.c:1478
 msgid "uncompressing file"
-msgstr "dekomprimerar fil"
+msgstr "packar upp"
 
 #: src/shar.c:1489
 msgid "gunzipping file"
@@ -302,7 +302,7 @@
 
 #: src/shar.c:1551
 msgid "MD5 check failed"
-msgstr "MD5 kontrollen misslyckades"
+msgstr "MD5-kontrollen misslyckades"
 
 #: src/shar.c:1592
 msgid "original size"
@@ -357,8 +357,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Välja information:\n"
-"   --help       visa denna hjälp text och terminera\n"
-"   --version      visa version på programmet och terminera\n"
+"   --help       visa denna hjälp text och avsluta\n"
+"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
 " -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
 "\n"
 "Välja filer:\n"
@@ -392,22 +392,22 @@
 "\n"
 "Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
 " -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
-" -s, --submitter­RESS  ange explicit adress för arkiv inlämnaren\n"
+" -s, --submitter­RESS  ange explicit adress för arkivinlämnaren\n"
 " -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
-" -c, --cut-mark      börja arkivet med en \"klipp-här\" rad\n"
+" -c, --cut-mark      börja arkivet med en rad \"klipp-här\"\n"
 "\n"
 "Kontroll av hur filer lagras:\n"
 " -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
-"                (standard värde: på)\n"
+"                (standardvärde: på)\n"
 " -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
 " -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
 "                använd uuencode\n"
 " -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
 " -g, --level-for-gzip=NIVÅ   ge flaggan -NIVÅ till gzip\n"
-"                (standard värde: 9)\n"
+"                (standardvärde: 9)\n"
 " -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
 " -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
-"                (standard värde: 12)\n"
+"                (standardvärde: 12)\n"
 
 #: src/shar.c:1710
 msgid ""
@@ -473,15 +473,15 @@
 
 #: src/shar.c:2003
 msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
-msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\" läge"
+msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\"-läge"
 
 #: src/shar.c:2014
 msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
-msgstr "VARNING: Lagrings flaggor för icke text åsidosatta"
+msgstr "VARNING: Lagringsflaggor för icke-text åsidosatta"
 
 #: src/shar.c:2070
 msgid "No input files"
-msgstr "Inga in filer"
+msgstr "Inga infiler"
 
 #: src/shar.c:2076
 msgid "Cannot use -a option without -n"
@@ -522,7 +522,7 @@
 #: src/unshar.c:174
 #, c-format
 msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
-msgstr "%s ser ut som C kod, inte som ett skalarkiv"
+msgstr "%s ser ut som C-kod, inte som ett skalarkiv"
 
 #: src/unshar.c:210
 #, c-format
@@ -563,10 +563,10 @@
 " -d, --directory=KATALOG   gå till KATALOG före uppackning\n"
 " -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"
 " -e, --exit-0        samma sak som `--split-at=\"exit 0\"'\n"
-" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv vid STRÄNG\n"
+" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv efter STRÄNG\n"
 " -f, --force         samma sak som \"-c\"\n"
-"   --help         visa denna hjälp text och terminera\n"
-"   --version        visa version på programmet och terminera\n"
+"   --help         visa denna hjälp text och avsluta\n"
+"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
 "\n"
 "Om ingen FIL ges så läses standard in.\n"
 
@@ -587,7 +587,7 @@
 #: src/uudecode.c:141
 #, c-format
 msgid "%s: No `end' line"
-msgstr "%s: \"end\" rad saknas"
+msgstr "%s: \"end\"-rad saknas"
 
 #: src/uudecode.c:205
 #, c-format
@@ -602,7 +602,7 @@
 #: src/uudecode.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: No `begin' line"
-msgstr "%s: \"begin\" rad saknas"
+msgstr "%s: \"begin\"-rad saknas"
 
 #: src/uudecode.c:321
 #, c-format
@@ -617,7 +617,7 @@
 #: src/uudecode.c:374
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
-msgstr "Användning: %s [FILER]...\n"
+msgstr "Användning: %s [FIL]...\n"
 
 #: src/uudecode.c:375
 msgid ""
@@ -627,8 +627,8 @@
 " -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
 msgstr ""
 "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
-" -h, --help        visa denna hjälp text och terminera\n"
-" -v, --version      visa version på programmet och terminera\n"
+" -h, --help        visa denna hjälp text och avsluta\n"
+" -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
 " -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"
 
 #: src/uuencode.c:198
@@ -648,10 +648,10 @@
 " -v, --version  output version information and exit\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" -h, --help   visa denna hjälp text och terminera\n"
-" -m, --base64  använd base64 kodning enligt RFC1521\n"
-" -v, --version  visa version på programmet och terminera\n"
+" -h, --help   visa denna hjälp text och avsluta\n"
+" -m, --base64  använd base64-kodning enligt RFC1521\n"
+" -v, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"
 
 #: src/uuencode.c:297
 msgid "Write error"
-msgstr "Skriv fel"
+msgstr "Skrivfel"


----------------------------- Slut på skillnader ------------------------------


# Swedish messages for sharutils
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# First Author Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.4 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sharutils 4.2.1\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/10/14 20:49:06 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/error.c:88
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:583
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är inte entydig\n"

#: lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"

#: lib/getopt.c:612
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:629
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:658
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:662
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:688
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:691
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: okänd flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:727
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: lib/xmalloc.c:67
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet är slut"

#: src/shar.c:573
msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
msgstr ""
"VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "

#: src/shar.c:575
msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."

#: src/shar.c:586
msgid "failed to create locking directory"
msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:2147
msgid "lock directory"
msgstr "låskatalog"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:637
msgid "created"
msgstr "skapad"

#: src/shar.c:597 src/shar.c:637
msgid "failed to create"
msgstr "misslyckades med att skapa"

#: src/shar.c:627
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "Kan inte skapa så många kataloger med mkdir"

#: src/shar.c:687 src/shar.c:914
#, c-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan inte komma åt %s"

#: src/shar.c:740 src/shar.c:1874
msgid "-C is being deprecated, use -Z instead"
msgstr "-C kommer att tas bort, använd -Z i stället"

#: src/shar.c:793 src/unshar.c:366
msgid "Cannot get current directory name"
msgstr "Kan inte komma åt namnet på aktuell katalog"

#: src/shar.c:879
msgid "Must unpack archives in sequence!"
msgstr "Arkivdelar måste packas upp i rätt ordning!"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1413
msgid "Please unpack part"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1414
msgid "next!"
msgstr "härnäst!"

#: src/shar.c:909
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file"
msgstr "%s: Inte en normal fil"

#: src/shar.c:924
#, c-format
msgid "In shar: remaining size %ld\n"
msgstr "I shar: kvarvarande storlek %ld\n"

#. Change to another file.
#: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
#, c-format
msgid "Newfile, remaining %ld, "
msgstr "Ny fil, återstår %ld,"

#: src/shar.c:936 src/shar.c:1320
#, c-format
msgid "Limit still %d\n"
msgstr "Begränsningen är fortfarande %d\n"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "restore of"
msgstr "återskapande av"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/shar.c:953 src/shar.c:1339
msgid "End of part"
msgstr "Slut på arkivdel"

#: src/shar.c:954 src/shar.c:1340
msgid "continue with part"
msgstr "fortsätt med arkivdel"

#: src/shar.c:967 src/shar.c:1430
#, c-format
msgid "Starting file %s\n"
msgstr "Påbörjar filen %s\n"

#: src/shar.c:1002
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/shar.c:1003
msgid "(empty)"
msgstr "(tom)"

#: src/shar.c:1027
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Filen %s kunde inte öppnas"

#: src/shar.c:1064
msgid "compressed"
msgstr "komprimerad"

#: src/shar.c:1065
msgid "gzipped"
msgstr "gzip-komprimerad"

#: src/shar.c:1065
msgid "binary"
msgstr "binär"

#: src/shar.c:1066
msgid "(compressed)"
msgstr "(komprimerad)"

#: src/shar.c:1067
msgid "(gzipped)"
msgstr "(gzip-komprimerad)"

#: src/shar.c:1068
msgid "(binary)"
msgstr "(binär)"

#: src/shar.c:1081
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: src/shar.c:1086 src/shar.c:1138
#, c-format
msgid "File %s (%s)"
msgstr "Fil %s (%s)"

#: src/shar.c:1132
msgid "text"
msgstr "text"

#: src/shar.c:1133
msgid "(text)"
msgstr "(text)"

#: src/shar.c:1179
msgid "overwriting"
msgstr "skriver över"

#: src/shar.c:1180
msgid "overwrite"
msgstr "skriva över"

#: src/shar.c:1181
msgid "[no, yes, all, quit] (no)?"
msgstr "[nej (n), ja (y), alla (a), avsluta (q)] (nej)?"

#: src/shar.c:1182
msgid "extraction aborted"
msgstr "återskapandet avbryts"

#: src/shar.c:1183 src/shar.c:1188
msgid "SKIPPING"
msgstr "HOPPAR ÖVER"

#: src/shar.c:1188
msgid "(file already exists)"
msgstr "(filen existerar)"

#: src/shar.c:1206
#, c-format
msgid "Saving %s (%s)"
msgstr "Sparar %s (%s)"

#: src/shar.c:1211
msgid "extracting"
msgstr "extraherar"

#: src/shar.c:1345
msgid "End of"
msgstr "Slut på"

#: src/shar.c:1346
msgid "archive"
msgstr "arkiv"

#: src/shar.c:1347
msgid "part"
msgstr "del"

#: src/shar.c:1349 src/shar.c:1455
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/shar.c:1350
msgid "is continued in part"
msgstr "fortsätter i arkivdel"

#: src/shar.c:1410
msgid "Please unpack part 1 first!"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel 1 först!"

#: src/shar.c:1427
msgid "STILL SKIPPING"
msgstr "FORTSÄTTER ATT HOPPA ÖVER"

#: src/shar.c:1434
msgid "continuing file"
msgstr "fortsätter med fil"

#: src/shar.c:1455
msgid "is complete"
msgstr "är komplett"

#: src/shar.c:1464
msgid "uudecoding file"
msgstr "uuavkodar fil"

#: src/shar.c:1478
msgid "uncompressing file"
msgstr "packar upp"

#: src/shar.c:1489
msgid "gunzipping file"
msgstr "gunzippar fil"

#: src/shar.c:1551
msgid "MD5 check failed"
msgstr "MD5-kontrollen misslyckades"

#: src/shar.c:1592
msgid "original size"
msgstr "ursprunglig storlek"

#: src/shar.c:1593
msgid "current size"
msgstr "aktuell storlek"

#: src/shar.c:1646
#, c-format
msgid "Opening `%s'"
msgstr "Öppnar \"%s\""

#: src/shar.c:1657
#, c-format
msgid "Closing `%s'"
msgstr "Stänger \"%s\""

#: src/shar.c:1669 src/unshar.c:302 src/uudecode.c:370 src/uuencode.c:211
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för ytterligare information.\n"

#: src/shar.c:1673 src/unshar.c:306
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/shar.c:1674
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"

#: src/shar.c:1677
msgid ""
"\n"
"Giving feedback:\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
" -q, --quiet, --silent  do not output verbose messages locally\n"
"\n"
"Selecting files:\n"
" -p, --intermix-type   allow -[BTzZ] in file lists to change mode\n"
" -S, --stdin-file-list  read file list from standard input\n"
"\n"
"Splitting output:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX  output to file PREFIX.01 through PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=SIZE  split archive, not files, to SIZE kilobytes\n"
" -L, --split-size-limit=SIZE  split archive, or files, to SIZE kilobytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja information:\n"
"   --help       visa denna hjälp text och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
"\n"
"Välja filer:\n"
" -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"
" -S, --stdin-file-list  läs fillista från standard in\n"
"\n"
"Dela arkivet:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX    gör filerna PREFIX.01 till PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=STORLEK  dela arkivet i STORLEK kbyte bitar,\n"
"                  individuella filer delas inte\n"
" -L, --split-size-limit=STORLEK  som ovan, individuella filer delas\n"

#: src/shar.c:1693
msgid ""
"\n"
"Controlling the shar headers:\n"
" -n, --archive-name=NAME  use NAME to document the archive\n"
" -s, --submitter­DRESS  override the submitter name\n"
" -a, --net-headers     output Submitted-by: & Archive-name: headers\n"
" -c, --cut-mark      start the shar with a cut line\n"
"\n"
"Selecting how files are stocked:\n"
" -M, --mixed-uuencode     dynamically decide uuencoding (default)\n"
" -T, --text-files       treat all files as text\n"
" -B, --uuencode        treat all files as binary, use uuencode\n"
" -z, --gzip          gzip and uuencode all files\n"
" -g, --level-for-gzip=LEVEL  pass -LEVEL (default 9) to gzip\n"
" -Z, --compress        compress and uuencode all files\n"
" -b, --bits-per-code=BITS   pass -bBITS (default 12) to compress\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
" -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
" -s, --submitter­RESS  ange explicit adress för arkivinlämnaren\n"
" -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
" -c, --cut-mark      börja arkivet med en rad \"klipp-här\"\n"
"\n"
"Kontroll av hur filer lagras:\n"
" -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
"                (standardvärde: på)\n"
" -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
" -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
"                använd uuencode\n"
" -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
" -g, --level-for-gzip=NIVÅ   ge flaggan -NIVÅ till gzip\n"
"                (standardvärde: 9)\n"
" -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
" -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
"                (standardvärde: 12)\n"

#: src/shar.c:1710
msgid ""
"\n"
"Protecting against transmission:\n"
" -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
" -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
" -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
" -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
"\n"
"Producing different kinds of shars:\n"
" -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
" -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
" -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
" -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
" -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
" -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
" -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
"   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
msgstr ""
"\n"
"Skydd mot överföringsfel:\n"
" -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"
" -D, --no-md5-digest      använd inte \"md5sum\" för kontroll\n"
" -F, --force-prefix      skriv prefixtecknet på alla rader\n"
" -d, --here-delimiter=STRÄNG  skilj filer åt i arkivet med STRÄNG\n"
"\n"
"Olika typer av skalarkiv:\n"
" -V, --vanilla-operation  gör enkla arkiv som använder få kommandon\n"
" -P, --no-piping      använd alltid temporärfiler vid uppackning\n"
" -x, --no-check-existing  skriv över existerande filer vid uppackning\n"
" -X, --query-user     fråga uppackaren om filer ska skrivas över\n"
"              (inte för arkiv till nätet)\n"
" -m, --no-timestamp    återskapa inte filers modifieringstid\n"
" -Q, --quiet-unshar    undvik pratglada meddelanden vid uppackning\n"
" -f, --basename      packa upp filer i en katalog, oavsett hierarki\n"
"   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"

#: src/shar.c:1728
msgid ""
"\n"
"Option -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
"Option -g implies -z, option -b implies -Z.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggan -o krävs tillsammans med -l eller -L,\n"
"flaggan -n krävs tillsammans med -a.\n"
"Flaggan -g medför -z, flaggan -b medför -Z.\n"

#: src/shar.c:1814
msgid "DEBUG was not selected at compile time"
msgstr "DEBUG valdes inte när programmet kompilerades"

#: src/shar.c:1835
#, c-format
msgid "Hard limit %dk\n"
msgstr "Hård begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1902
#, c-format
msgid "Soft limit %dk\n"
msgstr "Mjuk begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:2003
msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\"-läge"

#: src/shar.c:2014
msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
msgstr "VARNING: Lagringsflaggor för icke-text åsidosatta"

#: src/shar.c:2070
msgid "No input files"
msgstr "Inga infiler"

#: src/shar.c:2076
msgid "Cannot use -a option without -n"
msgstr "Flaggan -a kan inte användas utan -n"

#: src/shar.c:2082
msgid "Cannot use -l or -L option without -o"
msgstr "Flaggan -l eller -L kan inte användas utan -o"

#: src/shar.c:2094
msgid "PLEASE avoid -X shars on Usenet or public networks"
msgstr ""
"Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga "
"nätverk"

#: src/shar.c:2135
msgid "You have unpacked the last part"
msgstr "Du har packat upp den sista arkivdelen"

#: src/shar.c:2137
#, c-format
msgid "Created %d files\n"
msgstr "Skapade %d filer\n"

#: src/shar.c:2147
msgid "removed"
msgstr "borttagen"

#: src/shar.c:2148
msgid "failed to remove"
msgstr "kunde inte ta bort"

#: src/unshar.c:158
#, c-format
msgid "Found no shell commands in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon i %s"

#: src/unshar.c:174
#, c-format
msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
msgstr "%s ser ut som C-kod, inte som ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:210
#, c-format
msgid "Found no shell commands after `cut' in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon efter \"klipp-här\" i %s"

#. Cut here message lied to us.
#: src/unshar.c:231
#, c-format
msgid "%s is probably not a shell archive"
msgstr "%s är förmodligen inte ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:232
#, c-format
msgid "The `cut' line was followed by: %s"
msgstr "\"klipp-här\"-raden följdes av: %s"

#: src/unshar.c:258
msgid "Starting `sh' process"
msgstr "Startar en skalprocess"

#: src/unshar.c:307
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIRECTORY  change to DIRECTORY before unpacking\n"
" -c, --overwrite       pass -c to shar script for overwriting files\n"
" -e, --exit-0        same as `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRING    split concatenated shars after STRING\n"
" -f, --force         same as `-c'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If no FILE, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -d, --directory=KATALOG   gå till KATALOG före uppackning\n"
" -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"
" -e, --exit-0        samma sak som `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv efter STRÄNG\n"
" -f, --force         samma sak som \"-c\"\n"
"   --help         visa denna hjälp text och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om ingen FIL ges så läses standard in.\n"

#: src/unshar.c:384
#, c-format
msgid "Cannot chdir to `%s'"
msgstr "Kan inte gå till katalog \"%s\""

#: src/unshar.c:441
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
#, c-format
msgid "%s: Short file"
msgstr "%s: Stympad fil"

#: src/uudecode.c:141
#, c-format
msgid "%s: No `end' line"
msgstr "%s: \"end\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:205
#, c-format
msgid "%s: data following `=' padding character"
msgstr "%s: det finns data efter utfyllnadstecknet \"=\" "

#: src/uudecode.c:229 src/uudecode.c:237 src/uudecode.c:251
#, c-format
msgid "%s: illegal line"
msgstr "%s: felaktig rad"

#: src/uudecode.c:289
#, c-format
msgid "%s: No `begin' line"
msgstr "%s: \"begin\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:321
#, c-format
msgid "%s: Illegal ~user"
msgstr "%s: Otillåten ~user"

#: src/uudecode.c:328
#, c-format
msgid "%s: No user `%s'"
msgstr "%s: Det finns ingen användare \"%s\""

#: src/uudecode.c:374
#, c-format
msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FIL]...\n"

#: src/uudecode.c:375
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too.\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -v, --version      output version information and exit\n"
" -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -h, --help        visa denna hjälp text och avsluta\n"
" -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"

#: src/uuencode.c:198
msgid "Read error"
msgstr "Fel vid läsning"

#: src/uuencode.c:215
#, c-format
msgid "Usage: %s [INFILE] REMOTEFILE\n"
msgstr "Användning: %s [LOKAL_FIL] ICKE_LOKAL_FIL\n"

#: src/uuencode.c:216
msgid ""
"\n"
" -h, --help   display this help and exit\n"
" -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
" -v, --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -h, --help   visa denna hjälp text och avsluta\n"
" -m, --base64  använd base64-kodning enligt RFC1521\n"
" -v, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/uuencode.c:297
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.