Några Sharutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-20 21:36:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Några Sharutils-kommentarer
   Date:   Sun, 20 Oct 1996 21:36:35 +0200 (MET)
   ------

Nu har jag tagit en titt på dina nya sharutils-meddelanden.

> #: lib/getopt.c:607
> #, c-format
> msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"

"tar inget argument" var vad en majoritet ansåg borde vara
formuleringen i det här fallet. Du använder det dessutom själv i
andra meddelanden för samma program.

> #: lib/getopt.c:691
> #, c-format
> msgid "%s: invalid option -- %c\n"
> msgstr "%s: okänd flagga -- %c\n"

"ogiltig flagga" har vi valt som standardöversättning av den frasen
enligt ordlistan.

> #: lib/getopt.c:727
> #, c-format
> msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
> msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

"behöver ett argument" enligt ordlistan

> #: src/shar.c:627
> msgid "Too many directories for mkdir generation"
> msgstr "Kan inte skapa så många kataloger med mkdir"

Det tycks ju vara en korrekt översättning, men menas det verkligen
det? Det finns väl inte begränsningar på hur många kataloger mkdir
kan skapa? (Inoderna kan naturligtvis ta slut, men då borde
meddelandet handla om dem och inte bara om kataloger och mkdir.)

> #. Change to another file.
> #: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
> #, c-format
> msgid "Newfile, remaining %ld, "
> msgstr "Ny fil, återstår %ld,"

Det skall inte vara ett blanktecken på slutet i den svenska versionen
också?

> #: src/shar.c:1188
> msgid "(file already exists)"
> msgstr "(filen existerar)"

"filen finns redan" kanske vore "lättare" språk?

> " -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
> " -P, --no-piping      använd alltid temporärfiler vid uppackning\n"

> #: src/shar.c:2147
> msgid "removed"
> msgstr "borttagen"

Du har kollat att det inte skall vara "borttaget", eller hur?


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.