kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-10 13:44:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sat, 10 Aug 1996 12:44:36 +0100
   ------

Nu har jag granskat senaste versionen av sh-utils.
Jag hittade inte särskilt mycket att anmärka på, men här är några småsaker.


#: src/date.c:378
msgid ""
" %%A  locale's full weekday name, variable length
(Sunday..Saturday)\n"
" %%b  locale's abbreviated month name (Jan..Dec)\n"
" %%B  locale's full month name, variable length
(January..December)\n"
msgstr ""
" %%A  veckodag (måndag-söndag) lokalt, fullständigt\n"
" %%b  månad (jan-dec) lokalt, förkortad\n"
" %%B  månad (januari-december) lokalt, fullständigt (variabel
längd)\n"

Du översatte "variable length" i det ena fallet, men inte i det andra.

" %%Z  tidszon (t.ex MET), eller inget om tidszonen inte kunde
bestämmas\n"

t.ex. (punkt på slutet)


#: src/dirname.c:41
#, possible-c-format
msgid ""
"Usage: %s NAME\n"
" or: %s OPTION\n"
msgstr ""
"Användning: %s NAMN\n"
"   eller: %s FLAGGA\n"

# Vilket är bäst av "efterföljande" och "avslutande"?

Jag lägger min röst på "avslutande".


#: src/echo.c:71 src/yes.c:38
#, possible-c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [STRING]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [STRÄNG]...\n"

#: src/echo.c:72
msgid ""
" \\v   vertical tab\n"
msgstr ""
" \\c   vertikal tabulator\n"

Ska vara \\v#: src/stty.c:472
msgid ""
"Optional - before SETTING indicates negation. An * marks non-POSIX\n"
"settings. The underlying system defines which settings are
available.\n"
msgstr ""
"Valfritt - före INSTÄLLNING indikerar negation. En * indikerar en \n"
"icke-POSIX-inställning. Det underliggande systemet definierar vilka \n"
"inställningar som är tillgängliga.\n"

"Valfritt" låter lite grann som att det finns flera olika att välja mellan.
Jag skulle föreslå "Ett - före INSTÄLLNING..."


#: src/stty.c:483
" intr TECKEN  TECKEN skickar en avbrottsignal\n"

"avbrottssignal" med två s.

" kill TECKEN  TECKEN raderar nuvarande rad\n"
"* rprnt TECKEN  TECKEN ritar om nuvarande rad\n"

"aktuell" istället för "nuvarande" tycker jag låter bättre.


#: src/stty.c:502
" time N    med -icanon, sätt timeout för läsning till N tiondels
sekund\n"

Det ska väl vara "sekunder" i plural?# Jag gillar inte "pip".

Jag tycker "pip" är betydligt bättre än "ljud signal" i alla fall.
#: src/stty.c:530
msgid ""
" [-]tandem   same as [-]ixoff\n"
msgstr ""
"* [-]ixany   tillåt vilket tecken som helst starta om utmatning, \n"

Lägg till ett "att". "... helst att starta ..."

" [-]tandem   samma som [-]lixoff\n"

Ska vara "ixoff".


#: src/stty.c:549
"* bsN     fördröjning på backsteg, N är [0-1]\n"
"* crN     fördröjning på vagnretur, N är [0-3]\n"
"* ffN     fördröjning på sidmatning, N är [0-1]\n"
"* nlN     fördröjning på nyradtecken, N är [0-1]\n"
"* tabN     fördröjning på horisontell tabulator, N är [0-3]\n"
"* vtN     fördröjning på vertikal tabulator, N är [0-1]\n"

Heter det inte "fördröjning av"?


#: src/stty.c:591
" cooked    samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
"        icanon, filsluttecken och radsluttecken till sina
standardvärde\n"

standardvärdeN#: src/stty.c:628
"tolkas TECKEN ordagrant, eller kodat som i ^c, 0x37, 0177 eller 127;\n"
"specialvärde ^- eller undef används för att stänga av specialtecken.\n"

specialvärdeNA


#: src/stty.c:1618
msgid "<undef>"
msgstr "<undef>"

Det här är förmodligen något jag har missat, men varför översätts inte "undef"?
Det verkar lite meningslöst att ha med det i po-filen annars.


#: src/tee.c:67
msgid ""
" -a, --append       append to the given FILEs, do not
overwrite\n"
msgstr ""
" -a, --append       gör tillägg till angivna FILer, ersätt
inte\n"

Varför inte "skriv inte över"?


#: src/test.c:1008
" -t [FD]   filbeskrivare FD (standard ut om inget annat anges) är\n"
"       öppnnad mot en terminal\n"
         ^^ stavfel#: src/test.c:1086
msgid "missing `]'\n"
msgstr "saknas \"]\"\n"

"\"]\" saknas\n" blir väl bättre.


#: src/who-users.c:266
msgid " old "
msgstr "länge"

Att översätta "old" med "länge" är förmodligen riktigt, men hur används ordet
egentligen. Ska det dessutom inte vara två blanktecken, " länge "?


#: src/who-users.c:605
msgid ""
" -i, -u, --idle  add user idle time as HOURS:MINUTES, . or old\n"
" -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
TIMMAR:MINUTER,\n"
"          . eller länge\n"

Det här är rena grekiskan för mig. "länge"?????

"If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
"om FIL inte är angiven, används /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL är
vanligt.\n"

"Om" med stor bokstav.===============================================================================

Några kommentarer till andra kommentarer.

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
>   Subject: Re: Sh-utils, version 3 + lite annat
>   Date:   Tue, 30 Jul 1996 21:59:49 +0200
>   ------
> >#: src/basename.c:55
> >msgid ""
> >"Print NAME with any leading directory components removed.\n"
> >"If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
> ...
> >msgstr ""
> >"Skriv NAMN utan specificerad sökväg.\n"
> >"Om det specificerats, tag även bort ÄNDELSEN.\n"
>
> "Om sådan har specificerats, tag även bort ÄNDELSE.\n"
> "Om sådan specificeras, tag även bort ÄNDELSE.\n"
>
> "Har" är nödvändigt om du använder "specificerats".

Nej "har" är inte nödvändigt i en bisats. Dessutom tycker jag det skall vara
"ÄNDELSEN".> >" %%a  veckodag (mån-sön) lokalt, förkortad\n"
> >" %%A  veckodag (måndag-söndag) lokalt, fullständigt\n"
> >" %%b  månad (jan-dec) lokalt, förkortad\n"
> >" %%B  månad (januari-december) lokalt, fullständigt (variabel
> >längd)\n"
> >" %%c  datum och tid lokalt (lör 04 nov 12:02:33 MET 1989)\n"
>
> Jag tycker inte om "lokalt", eftersom det inte är det som avses. Jag föreslår
> konstruktioner i stil med:
>
> " %%a  veckodagsnamn enligt lokal (mån-sön), förkortat"

Jag måste erkänna att jag inte begriper det här. Vad är det för någon lokal
man syftar på? "Tid lokalt" förstår jag, men "tid enligt lokal" är grekiska
för mig.

> >" %%e  day of month, blank padded ( 1..31)\n"
> >" %%e  dag i månad, inledande nolla ersatt med blanksteg ( 1-31)\n"
>
> Hmm, vad sägs om "blankstegsutfyllt"?

Njaenää!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.