Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-09 22:08:00

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Tue, 9 Jul 1996 22:08:00 +0200 (MET)
   ------

> Date: Tue, 09 Jul 1996 20:32:39 +0200
> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> > På svenska har vi ju uttrycket "ställa klockan". Vore det en bra idé
> > att använda det?
> 
> Kanske "kan inte ställa tiden"

Om du föredrar det så blir det väl antagligen förstått. Fast jag
tycker nog att "ställa klockan" egentligen är bättre. Det är ju
systemets klocka som man justerar, inte vad tiden faktiskt är. Det
senare har väl ingen lyckats med ännu.

> > Du har förresten förskjutit översättningarna en position jämfört med
> > orginalet. Var det någon avsikt med det, eller blev det bara så?
> 
> Har helt enkelt inte tänkt på det (eller brytt mig). Ska titta på det
> och göra det närmare originalet.

Det är i och för sig inte nödvändigt, jag var mest nyfiken.
Huvudsaken är att slutresultatet ser snyggt linjerat ut, inte att det

> > > " %%%%   a single %%\n"
> > > " %%%%   en enkel %%\n"
> > 
> > Indenteringsmiss igen.
> 
> Ursäkta?

Din text ser ut så här:

" %%%%   en enkel %%\n"
" %%b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvener tolkas\n=

När detta skrivs ut kommer de fyra procenttecknen bli två, medan de
två på nästa rad kommer bli ett. Alltså kommer "en" börja en kolumn
till vänster om "ARGUMENT". Det var sannolikt inte din mening.

Förresten, borde det inte vara "ett enkelt %%", alltså "ett enkelt
procenttecken"?

> > " -r, --reference=FIL    visa sista modifieringstillfället på
> > FIL\n"
> > 
> > Borde det inte vara "av" istället för "på"?
> 
> Nja, tycker inte jag.

Då kanske jag skall förklara varför jag tyckte det innan jag släpper
det hela. Jag ser det som att man komprimerat säger "Visa tidpunkten
för det sista tillfället för modifieraing AV fil." Jag gissar att du
har någon annan förståelse av texten.

Egentligen borde det väl förresten varit "senaste", det är ju inte
säkert att filen aldrig mer ändras. (Och "latest" på engelska.)

> > Varför inte "syntaxfel"?
> 
> Tycker det låter svengelskt

Tycker du? Jag håller nog med Johan i det fallet.

> Det som händer är vål att su behåller den miljän som används av den
> användare som körde kommandot su? (Svår mening:-) Jag föreslär:
> " -m, --preserve-environment ändra inte miljö\n"

En direkt översättning av flaggans namn vore "bevara miljön", vilket

> > > #: src/who-users.c:188
> > > msgid "am"
> > > msgstr "am"
> > >
> > > #: src/who-users.c:188
> > > msgid "pm"
> > > msgstr "pm"
> > 
> > Här ser det ut som om man hårdkodat tiden på amerikanskt sätt med
> > am/pm. Du kanske skulle skriva en liten kommentar om det till
> > författaren?
> 
> Vad används på svenska då?

Vad jag menar är att man på svenska inte använder am/pm eller fm/em
alls längre, utan att man har 24 olika timslag till dygnets 24 timmar.
Och eftersom författaren till programmet verkar ha förutsatt att man
panvände fm/em-metoden, så föreslog jag att du skulle påpeka att detta
inte var självklart. Det vore bättre om han använde strftime-formatet
%X (det som du glömde bort i date-hjälpen).

> > "om FIl inte är angiven, använd /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL är
> >    ^L
> > vanligt.\n"
> > 
> > Jag skulle föreslå "används vanligen /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL".
> 
> Men om inget anges används väl "/etc/utmp". Dessutom är det vanligt att
> "/etc/wtmp" används. Det är väl så de menar? För övrigt förstår jag inte
> vad du menar med den sista biten efter punken. 

/etc/utmp används alltid om ingen FIL anges, och /etc/wtmp är ett
vanligt exempel på vad man kan använda som argument FIL.

> Med andra ord behåller jag det engelska formatet.

att du i de fall där date förhoppningsvis snart skulle komma att
skriva på svenska så skulle du redan nu använda svenskt format. Din
mening låter som om du trodde du höll med mig, men kom till motsatt
slutsats.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.