Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-09 20:32:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Sh-utils
   Date:   Tue, 09 Jul 1996 20:32:39 +0200
   ------

Okej, nu har jag kollat på era förslag. Här kommer lite kommentarer. En
ny version kommer också snart.

> > #: src/basename.c:46 src/date.c:357 src/dirname.c:37 src/echo.c:67
> > #: src/env.c:187 src/expr.c:94 src/factor.c:61 src/hostname.c:58
> > src/id.c:366
> 
> Var det någon miss när du skickade brevet som införde dessa extra
> sidbrytningar? Det fanns flera stycken av dem i ditt brev. Om de
> finns i ditt orginal också får du nog försöka laga det.

Miss när jag infogade det i brevet.

> > #: src/date.c:296
> > msgid "cannot set date"
> > msgstr "kan inte sätta datum"
> 
> På svenska har vi ju uttrycket "ställa klockan". Vore det en bra idé
> att använda det?

Kanske "kan inte ställa tiden"

> > " or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
> > "   eller: %s [FLAGGA] [MMDDttmm[[SS]ÅÅ][.ss]]\n"
> 
> Jag förstår hur du menar, men risken finns kanske att man missförstår
> och tror att de versala S-en också avser sekunder. Man kanske skulle
> skriva [[ÅÅ]ÅÅ] istället? Det följer inte orginalet slaviskt, men det
> lär inte missförstås.
> 

Tycker ni andra det också?

> Du har förresten förskjutit översättningarna en position jämfört med
> orginalet. Var det någon avsikt med det, eller blev det bara så? Jag
> har noterat att du gjort det på många ställen, så det känns som det
> vore medvetet, men jag förstår inte riktigt finessen.

Har helt enkelt inte tänkt på det (eller brytt mig). Ska titta på det
och göra det närmare originalet.

> > " %%%%   a single %%\n"
> > " %%%%   en enkel %%\n"
> 
> Indenteringsmiss igen.

Ursäkta?

> " -r, --reference=FIL    visa sista modifieringstillfället på
> FIL\n"
> 
> Borde det inte vara "av" istället för "på"?

Nja, tycker inte jag.

> Skall inte "Coordinated Universal Time" översättas?

> " %%H  timslag (00-23)\n"
> " %%I  timslag (01-12)\n"
> 
> Varför inte "timme"?

Tja, inte vet jag :-) (Har ändrat)


> #: src/expr.c:175 src/expr.c:470 src/expr.c:477 src/expr.c:483
> msgid "syntax error"
> msgstr "syntaktiskt fel"
> 
> Varför inte "syntaxfel"?

Tycker det låter svengelskt

> msgid ""
> " -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
> msgstr ""
> " -p, --portability  leta efter alla POSIXsystem, inte bara detta\n"
> 
> Det borde väl snarast vara något i stil med "kontrollera alla POSIX-system".

Är det så de menar? Jag trodde att det var "'check' som kan användas av
alla POSIX-system, inte bara detta"

> > En fråga: Kommer programmet date att gör datumutskrifter på svenska?
> > Försutsätter inte det att systemet pratar svenska?
> 
> Om systemet i övrigt stödjer att man anger en svensk lokal för
> LC_TIME-kategorin så bör ju "date" kunna skriva sin tid på svenska,
> ja. På mitt Interactive-system så gör redan den bundlade (:-) date
> det. Jag hoppas att nästa version av GNU-date också gör det. (Den
> ligger naturligtvis före i sökvägen).

Med andra ord behåller jag det engelska formatet.

> > " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
> >
> > tt.mm.ss
> 
> Är detta riktigt bra? "h" används ju faktiskt som förkortning av
> timme som enhet även på svenska. Nu är det ju inte en enhet i det här
> fallet, men jag hade nog blivit mer överraskat av "tt.mm.ss" än av
> "hh.mm.ss". Men å andra sidan kanske jag är miljöskadad.

Jag skriver "tt:mm:ss". Tycker det blir bäst.

> > #: src/stty.c:1618
> > msgid "<undef>"
> > msgstr "<odef>"
> 
> "undef" används ju som ett nyckelord när man vill slå av något tecken,
> och då översätts det inte. Det kanske minskar risken till förvirring
> om man inte översätter det när man visar det heller, då.

Om ingen annan misstycker, så visst!

> > " -m, --preserve-environment  do not reset environment variables\n"
> > " -m, --preserve-environment nollställ inte miljö\n"
> 
> su "nollställer" inte miljön, utan "återställer" den till ett
> skönsvärde.

Det som händer är vål att su behåller den miljän som används av den
användare som körde kommandot su? (Svår mening:-) Jag föreslär:
" -m, --preserve-environment ändra inte miljö\n"

> > #: src/who-users.c:188
> > msgid "am"
> > msgstr "am"
> >
> > #: src/who-users.c:188
> > msgid "pm"
> > msgstr "pm"
> 
> Här ser det ut som om man hårdkodat tiden på amerikanskt sätt med
> am/pm. Du kanske skulle skriva en liten kommentar om det till
> författaren?

Vad används på svenska då?

> > " -m        only hostname and user associated with stdin\n"
> > " -m        endast burknamn och användarnamn associerade med
> > standard in\n"
> 
> Nja, "burknamn" är väl lite för mycket slang.

Lite miss! Ska vara "värdnamn"

> #: src/stty.c:591
> msgid ""
> " cooked    same as brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig\n"
> "        icanon, eof and eol characters to their default
> values\n"
> "        kill ^u\n"
> "* [-]decctlq  same as [-]ixany\n"
> " ek      erase and kill characters to their default values\n"
> "        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, all special\n"
> "        characters to their default values.\n"
> msgstr ""
> " coooked   samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
> "        icanon eof och eol tecken till deras standardvärde\n"
> 
> "oppst" ska vara "opost" enligt originalet. Kommat efter icanon i origonalet
> bör nog vara kvar. Jag kanske missuppfattar det här, men ska inte
> "eof and eol characters" översättas till "filsluts- och radslutstecken"?
> Det borde väl också stå "sina standardvärden".

Det stämmer nog, det du skriver! (Johan)

> #: src/test.c:1008
> msgid ""
> " -k FILE   FILE exists and has its sticky bit set\n"
> msgstr ""
> " -k FIL   FIL existerar med sticky-bit satt\n"
> 
> sticky-bit??

Inte vet jag! "Kletig bit" låter inte så bra:-) 

> #: src/uname.c:184
> msgstr ""
> " -m, --machine  skriv ut maskin(hårdvaro)typ\n"
>                      ^u
> 
> " -r, --release  skriv ut operstivsystemets utgåva\n"
>                 ^
> " -s, --sysname  skriv ut operstivsystemets namn\n"
>                 ^
> " -v        skriv ut operativsystemsts version\n"
>                      ^

Lyckades få alla "operativsystem" fel!

> "om FIl inte är angiven, använd /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL är
>    ^L
> vanligt.\n"
> 
> Jag skulle föreslå "används vanligen /etc/utmp. /etc/wtmp som FIL".

Men om inget anges används väl "/etc/utmp". Dessutom är det vanligt att
"/etc/wtmp" används. Det är väl så de menar? För övrigt förstår jag inte
vad du menar med den sista biten efter punken. 

> #: src/who-users.c:636
> msgid ""
> "If FILE not given, uses /etc/utmp. /etc/wtmp as FILE is common.\n"
> msgstr ""
> "Om fil inte är angiven, används /etc/utmp. /etc/wtmp är vanligt.\n"
> 
> Som ovan: "används vanligen..."

Samma sak igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.