Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-09 21:16:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Tue, 09 Jul 1996 21:16:42 +0200
   ------

Nu blev det fort och fel! Denna biten skulle inte vara med. Tycker Tomas
Gradins förslag var bra!.

> > msgid ""
> > " -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
> > msgstr ""
> > " -p, --portability  leta efter alla POSIXsystem, inte bara detta\n"
> >
> > Det borde väl snarast vara något i stil med "kontrollera alla POSIX-system".
> 
> Är det så de menar? Jag trodde att det var "'check' som kan användas av
> alla POSIX-system, inte bara detta"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.