Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-28 04:14:44

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Erik Mats <erikm@strindberg.ling.uu.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Fri, 28 Jun 1996 03:14:44 +0100 (NFT)
   ------

On Thu, 27 Jun 1996, Swedish GNU/LI List wrote:

> > #: xargs/xargs.c:824
> > msgid "error waiting for child process"
> > msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"
> 
> Barnprocess?
> 

Vad sags om "dotterprocess", analogt med sadana saker som dotterbolag etc.

> > #: locate/code.c:125
> > #, fuzzy
> > msgid "Usage: %s most_common_bigrams < list > coded_list\n"
> > msgstr "Användning: %s vanligaste_bigram < lista > kodad_lista\n"
> > # Heter det "bigram" på svenska?
> > 
> 
> Vad tusan är ett bigram ?? :-)
> 

En bigram ar ett par av ord. Som exempel kan jag ta den foregaende
meningen dar bigrammen ar "En bigram", "bigram ar", "ar ett" ...

Joda, det heter bigram. Fragan ar bara om det ar utrum eller neutrum...
Det heter ju "en parallellogram", men jag kan inte komma pa om detta oxo
galler bigram... (a andra sidan heter parallellogram parallellogrammer i
plural, men jag tror att bigram brukar skrivas som bigram.)

/Erik Mats
_____________________________________________________

	http://strindberg.ling.uu.se/~erikm
_____________________________________________________

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.