Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-27 22:12:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Thu, 27 Jun 1996 22:12:45 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> #: find/parser.c:1452
> #, fuzzy
> msgid "warning: unrecognized escape `\\%c'"
> msgstr "varning: okänt ?? \"\\%c\""
> # Det står still. Vad heter escape på svenska?

I gettext använde jag "C kontrollsekvenser" vilket jag inte är speciellt
nöjd med (escape och escape sequence används båda).

Bättre förslag mottages tacksamt!

> #: find/pred.c:1373
> #, fuzzy
> msgid "wait got pid %d, expected pid %d"
> msgstr "wait fick pid %d, förväntade sig pid %d"
> # Är wait ett unixkommando som ej ska översättas?
> # Ska pid översättas?

Wait är både ett kommando och ett systemanrop.
Det är nog systemanropet wait som menas. Borde inte översättas tycker jag.
Pid blir ju "rätt" även på svenska, (processidentitet) så det ska inte
översättas.


> #: find/pred.c:1379
> msgid "%s stopped by signal %d"
> msgstr "%s stoppad av signalen %d"
> 
> #: find/pred.c:1386
> msgid "%s terminated by signal %d"
> msgstr "%s avslutad av signalen %d"

Här kommer det väl ett nummer, så det borde vara "... av signal %d"
(se ordlistan).

> #: xargs/xargs.c:824
> msgid "error waiting for child process"
> msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"

Barnprocess?

> #: xargs/xargs.c:842
> msgid "%s: stopped by signal %d"
> msgstr "%s: stoppad av signalen %d"
> 
> #: xargs/xargs.c:844
> msgid "%s: terminated by signal %d"
> msgstr "%s: avslutad av signalen %d"

"... av signal %d"

> #: locate/code.c:125
> #, fuzzy
> msgid "Usage: %s most_common_bigrams < list > coded_list\n"
> msgstr "Användning: %s vanligaste_bigram < lista > kodad_lista\n"
> # Heter det "bigram" på svenska?
> 

Vad tusan är ett bigram ?? :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.