Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-28 21:23:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Fri, 28 Jun 1996 21:23:54 +0200
   ------


JL> #: find/parser.c:1209
JL> msgid "invalid -size type `%c'"
JL> msgstr "felaktigt tecken \"%c\" för -size"

Jag uppfattar det som att det handlar om att man inte har följt
syntaxen "-size N[bckw]" utan har använt en enhet som inte är känd.
Jag har för mig att de står för block, tecken, K och den sista gissar
jag betyder ord av dne aktuella processorns ordlängd. (Jag hade
kunnat slå upp det, men det är roligare att gissa.)

JL> #: find/pred.c:1373
JL> #, fuzzy
JL> msgid "wait got pid %d, expected pid %d"
JL> msgstr "wait fick pid %d, förväntade sig pid %d"
JL> # Är wait ett unixkommando som ej ska översättas?
JL> # Ska pid översättas?

Bra översättning, stryk fuzzy.

JL> #: find/tree.c:220
JL> msgid "Normalized Eval Tree:\n"
JL> msgstr "Normerat evalueringsträd:\n"

I den matematiska lingvistiken (en gren av logiken), där träd hör
hemma, brukar man säga normaliserad. Uppriktigt sagt vet jag inte
varför. Vad känner ni andra för de olika orden?

JL> #: find/util.c:95
JL> msgid "oops -- invalid default insertion of and!"
JL> msgstr "hoppsan -- \"and\" kan inte sättas in!"

Det kan få användaren att tro att hon har satt in ett felaktigt "and"
själv. Jag föreslår något i stil med "kan inte sättas in där
konjunktion saknas", fast då måste man kanske definiera konjunktion.

JL> #: xargs/xargs.c:663
JL> msgid "can not fit single argument within argument list size limit"
JL> msgstr "får inte plats med ett enda argument inom gränsen för argumentlistans storlek"

"ett enda" bör nog vara "ett enstaka" för att inte tolkas som "ett endaste".

JL> #: xargs/xargs.c:824
JL> msgid "error waiting for child process"
JL> msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"

Vi kom väl överens om att det hette barnprocesser häromveckan, men jag
gillade verkligen förslaget med dotterprocesser.

JL> #: xargs/xargs.c:909
JL> #, fuzzy
JL> msgid ""
JL> "Usage: %s [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]]\n"
JL> "    [-n max-args] [-s max-chars] [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]\n"
JL> "    [--replace[=replace-str]] [--max-lines[=max-lines]] [--interactive]\n"
JL> "    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]\n"
JL> "    [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
JL> "    [command [initial-arguments]]\n"
JL> msgstr ""
JL> "Användning: %s [-0prtx] [-e[filsluts-str]] [-i[ersätt-str]] [-l[max-rader]]\n"
JL> "      [-n max-arg] [-s max-tecken] [-P max-proc] [--null] [--eof[=filsluts-str]]\n"
JL> "      [--replace[=ersätt-str]] [--max-lines[=max-rader]] [--interactive]\n"
JL> "      [--max-chars=max-tecken] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-proc]\n"
JL> "      [--max-args=max-arg] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
JL> "      [kommando [startargument]]\n"
JL> # Jag är lite osäker på vad som ska översättas här.

Bra översättning (sade han tvärsäkert), stryk fuzzy.

JL> #: locate/code.c:125
JL> #, fuzzy
JL> msgid "Usage: %s most_common_bigrams < list > coded_list\n"
JL> msgstr "Användning: %s vanligaste_bigram < lista > kodad_lista\n"
JL> # Heter det "bigram" på svenska?

Ja, det heter bigram, och det är neutrum. Jag vill dessutom komma med
en striktare definition än min kollega Erik Mats: (understreck
markerar kursiv stil)

Def:: Ett bigram är en sträng _ab_ (i ett formellt språk) sådana att
_a_ och _b_ är atomer i språket.

Sedan tidigare förutsätts man veta att _ab_ inte är ekvivalent med
_ba_ och en del annat. Rent praktiskt innebär det här att om de
svenska orden är atomer i språket så är Eriks exempel sanna. Lika
vanligt är att t.ex. atomerna är enstaka tecken, varvid de möjliga
bigrammen är tvåteckenskombinationer.

Intresserade hänvisas till 

Hopcroft, J. E. & Ullman, J. D. (1979) Introduction to Automata
Theory, Languages and Computation. Addison-Wesley

/David

--------------------------------------------------------------------
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.