Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-27 21:39:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Thu, 27 Jun 1996 21:39:03 +0200
   ------

Lika bra att sätta igång...

> #: find/parser.c:607
> msgid ""
> "default path is the current directory; default expression is -print\n"
> "expression may consist of:\n"
> "operators (decreasing precedence; -and is implicit where no others are given):\n"
> "   ( EXPR ) ! EXPR -not EXPR EXPR1 -a EXPR2 EXPR1 -and EXPR2\n"
> msgstr ""
> "om inget anges används aktuell katalog som sökväg, och uttrycket -print\n"

Kanske ta bort kommat? Verkar som om "..-print" inte hör till "om inget
anges..." annars. Dessutom borde väl det heta "om inget annat anges..."

> "uttrycket kan bestå av:\n"
> "operatorer (avtagande prioritetsordning; -and underförstås när ingen anges):\n"
> "   ( UTTR ) ! UTTR -not UTTR UTTR1 -a UTTR2 UTTR1 -and UTTR2\n"

Jag översatte "operators" med "operander". Samma sak igen angående "...
om inget anges"


> #: find/parser.c:1028
> msgid "invalid mode `%s'"
> msgstr "felaktig rättighet \"%s\""

En detalj bara: Jag skulle översätta "ogiltig rättighet..."

> #: find/parser.c:1173
> msgid "invalid null argument to -size"
> msgstr "felaktigt tomt argument till -size"

Felaktigt igen :-)
 
> #: find/parser.c:1209
> msgid "invalid -size type `%c'"
> msgstr "felaktigt tecken \"%c\" för -size"

och igen...
 
> #: find/parser.c:1452
> #, fuzzy
> msgid "warning: unrecognized escape `\\%c'"
> msgstr "varning: okänt ?? \"\\%c\""
> # Det står still. Vad heter escape på svenska?

Jag har samma problem!
 
> #: find/pred.c:1379
> msgid "%s stopped by signal %d"
> msgstr "%s stoppad av signalen %d"

Stoppades, kanske?
 
> #: find/tree.c:55 find/tree.c:61 find/tree.c:80 find/tree.c:100 find/tree.c:137
> msgid "invalid expression"
> msgstr "felaktigt uttryck"

Gissa...?
 
> #: find/tree.c:85 find/tree.c:151 find/tree.c:296 find/tree.c:430
> msgid "oops -- invalid expression type!"
> msgstr "hoppsan -- felaktig typ av uttryck!"

Hmmm
 
> #: xargs/xargs.c:525
> msgid "unmatched %s quote"
> msgstr "omaka %s citattecken"

Heter väl "citationstecken"?
 
> #: xargs/xargs.c:526
> msgid "double"
> msgstr "dubbelt"
> 
> #: xargs/xargs.c:526
> msgid "single"
> msgstr "enkelt"

Hur används dessa två? Skulle vilja ta bort "t" i slutat på "enkelt" och
"dubbelt", om uttrycken inte används på något speciells sätt.

> #: xargs/xargs.c:842
> msgid "%s: stopped by signal %d"
> msgstr "%s: stoppad av signalen %d"

Tycker "stoppades", här också.
 
> #: xargs/xargs.c:844
> msgid "%s: terminated by signal %d"
> msgstr "%s: avslutad av signalen %d"

"Avslutades"?
 
> #: xargs/xargs.c:871
> msgid "%s: invalid number for -%c option\n"
> msgstr "%s: felaktigt tal till flaggan -%c\n"

Tycker "siffra" passar bättre. Dessutom tykcer jag inte "flaggan" ska
vara bestämd (om du förstår vad jag menar). Gillar fortfarande inte din
översättning av "invalid" :-)


Hoppas det här hjälpte!

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.