Re: hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-13 18:29:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: hello
   Date:   Thu, 13 Jun 1996 18:29:55 +0200
   ------

> " -m, --mail     skriv ut din post\n"
> 
> Är det inte mer svenskt att säga "skriv ut posten"? Att säga vems den
> är, är väl en typiskt engelsk konstruktion?

Jo, iosf, men blir det inte lite oklart? Jag tycker iallafall det, sådär
rent intuitivt. Kanske "skriv ut din(a) brev". Jmf. diskutition om
e-brev, e-post.

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.