Re: hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-13 15:56:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: hello 
   Date:   Thu, 13 Jun 1996 15:56:12 +0200
   ------


>" -m, --mail     skriv ut din post\n"
>
>Är det inte mer svenskt att säga "skriv ut posten"? Att säga vems den
>är, är väl en typiskt engelsk konstruktion?

Jag kan inte annat än instämma! Jfr. "I hurt my hand" = "jag skadade handen", 
och liknande.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.