hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-13 09:03:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: hello
   Date:   Thu, 13 Jun 1996 08:03:49 +0100
   ------

Det var ju spelledigt i EM igår, så då han jag med att granska både grep
och hello (ok, det tog kanske inte hela kvällen :-)

Jag har bara en kommentar:

" -m, --mail     skriv ut din post\n"

Är det inte mer svenskt att säga "skriv ut posten"? Att säga vems den
är, är väl en typiskt engelsk konstruktion?

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.