Re: make-3.74.4.sv.po v1.6

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 00:08:13

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: make-3.74.4.sv.po v1.6
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 00:08:13 +0200 (MET DST)
   ------


> #: dir.c:686
> #, possible-c-format
> msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
> msgstr "# %s: stat kunde inte utföras.\n"

"status kunde inte erhållas." som du föreslog tidigare låter bättre.

> #: file.c:523
> msgid "# Not a target:"
> msgstr "# Inte något mål:"

> #: file.c:580
> msgid "# Successfully updated."
> msgstr "# Framgångsfullt förnyad."

Framgångsrikt?

> #: job.c:199
> msgid " (core dumped)"
> msgstr " (kärna dumpad)"

Hmm, jag föredrar nog (minnesutskrift) som föreslogs (och accepterades?)
tidigare.

> #: main.c:270
> msgid "Don't actually run any commands; just print them"
> msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten; skriv bara ut dem"

Kan man inte stryka "i verkligheten" här?

> msgid "Extraneous text after `%s' directive"
> msgstr "\"%s\"-direktiv följs av extra text"

Kanske ovidkommande, överflödig i.st.f extra?

> #: read.c:977
> #, possible-c-format
> msgid "extraneous `%s'"
> msgstr "extra \"%s\""

Ditto (jag vet inte vad %s är)?

> #: read.c:982
> msgid "only one `else' per conditional"
> msgstr "endast ett \"else\" per villkorssats"

Hur vet man om det heter en eller ett "else"? En skulle nog jag sagt
fast varför vet jag inte :-)


Jag hittade inga stavfel, vilket är imponerande på en så stor fil. Har
du något bra program för att kolla detta? Det strular ju till sig
när engelska och svenska är blandat.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.