Re: gettext HJÄLP!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-10 23:41:31

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: gettext =?ISO-8859-1?Q?HJÄLP!?   Date:   Mon, 10 Jun 1996 23:41:31 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
>   Subject: gettext HJÄLP!
>   Date:   Mon, 10 Jun 1996 22:56:07 +0100
>   ------
> 
> Till mina doktorandkollegors stora glädje har jag idag ägnat flera timmar
> åt att utan framgång installera gettext-paketet. Det visade sig att det
> behövdes femtielva andra program för att göra installationen, och nu har
> jag hamnat i ett moment 22-läge.
> 
> Steg ett i installationen, "configure", gick bra. Det var vid steg 2,
> "make", som det började krångla. Först klagades det på att "makeinfo" inte
> fanns. Om jag fattat saken rätt så skulle makeinfo bara skapa infofiler, så
> jag bytte "makeinfo" mot "echo" i installationsfilen, så jag kunde komma

Låter ok.

> vidare. Men nu klagades det på att "autoconf" inte fanns. Autoconf lät som
> ett väsentligt program så jag tankade hem det paketet, och lyckades
> faktiskt efter lite pulande kompilera det. Tillbaks till gettext och

	[ytterligare strul borttaget]

> Hur kommer jag runt detta?

Det låter som du har modifierat eller rört configure.in alt. aclocal.m4.
Om någon av dessa två är nyare än configure vill den köra autoconf för
att återskapa den. Detta ska normalt inte inträffa, och om det
gör det räcker det med:
% touch configure
för att finta make.

Jag rekommenderar att du börjar om från början, kör configure,
editera doc/Makefile och byt ut makeinfo mot echo och kör make.


> 
> Hur många fler program krävs för att slutföra installationen?

Varken autoconf eller m4 ska behövas, bara "normala" unix program (tja,
makeinfo kanske inte är normalt), Emacs vill den också ha för att kompilera
lispfilerna med.

> 
> Finns det möjligen en färdigkompilerad version av gettext till HP
> någonstans att tanka hem?

Hmm, det kan jag inte svara på.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.