Re: make 3.74.4boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-07 18:58:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: make 3.74.4boundary="===_0_torsdag,__6_juni_1996_kl_20:21:15_CED"
   Date:   Fri, 07 Jun 1996 18:58:28 +0200
   ------

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>

> up to date       färsk

Får mig att tänka på smör, eller nåt. Kanske aktuell är bättre.

> update         förnya

Är det korrekt? Man förnyar ju inte, utan uppdaterar! 


>#: ar.c:147
>#: ar.c:159
>#, possible-c-format
>msgid "Error getting module info, %d\n"
>msgstr "Fel vid hämtning av modulinformation, %d\n"

Att sätta "-ing" på svenska ord är väl lite svengelsk. "Fel när
modulinformation hämtades" blir en bättre meningsbyggnad.

>#: expand.c:92 expand.c:97
>#, possible-c-format
>msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
>msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar till sig själv (slutligen)"

Tycker inte "slutligen" blir rätt. "Så småning om" är mer korrekt, men
det låter konstigt här. 

>#, possible-c-format
>msgid ""
>"\n"
>"# %u files in %u hash buckets.\n"
>msgstr ""
>"\n"
>"# %u filer i %u fördelningspytsar.\n"

Pytsar stod inte med på din ordlista! :-) Finms inget bättre ord?
(Kommer inte själv på något.)

>#: job.c:190
>msgid " (ignored)"
>msgstr " (ignoreras)"

Är inte ignoreras fel tempus? Ignorarad, eller ignorerades stämmer väl
bättre.

>#: main.c:279
>msgid "Run no commands; exit status says if up to date"
>msgstr "Kör inga kommandon; utträdesstatus visar färskhet"

Än en gång färskhet som spökar. Låter konstigt, men än en gång kommer
jag inte på bättre själv. "..visar om aktuell" blir inte nämvärt bättre. 

>#: main.c:295
>msgid "Print the version number of make and exit"
>msgstr "Skriv ut makes versionsnummer och utträd"

Jag skulle skrivit "Skriv versionsinformation på make och avsluta". (Jmf
ordlistan "output version information and exit")

>#: getopt.c:798 getopt1.c:166
>#, possible-c-format
>msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
>msgstr "?? getopt returnerade teckenkoden 0%o ??\n"

Jag använde teckenvärde istället för teckenkod. Kod låter lite kryptiskt
(jmf alis signatur :-)

>#: signame.c:107
>msgid "Hangup"
>msgstr "Påläggning"

Var används detta meddelande i make? Meed tanke på att det inte är ett
program för modem eller dylikt blir väl denna översättning fel. Det
betyder väl mer "avslut" eller nåt åt det hållet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.