Om kommentarer i PO filer.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-05 18:37:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Om kommentarer i PO filer.
   Date:   Wed, 5 Jun 1996 18:37:47 +0200 (MET DST)
   ------


> > > #: src/hello.c:257
> > > #. Ima to smisel prevajati? :-)
> > > msgid "hello, world\n"
> > > msgstr "hallå, världen\n"
> > 
> > Vad betyder "Ima to smisel prevajati? :-)", skämtet undgår mig :-)
> 
> Ingen aning. Men det äv väl bara det märkerat med msgid som ska
> översättas.
> 
> 

Mja, inte riktigt.

..po filer innehåller fyra olika typer av kommentarer:

#:	Används för referens till källkoden, automatgenererad och ska inte
	ändras.
#,	Används för närvarande enbart för "#, fuzzy" för att markera oklar
	översättning. Dels kan denna finnas för hela filen (i början) eller
	per meddelande. Dessa kan vara automatgenererade eller ditsatta
	av översättaren så denne ska komma ihåg att titta på meddelandet igen.
	Programmet msgmerge sätter dit #, fuzzy när man smälter ihop två
	.po filer (ex.vis om det kommer en ny version) om den inte kan få en
	exakt jämförelse men en hyfsat nära. Dessa ska översättaren sedan
	ta bort när man fixat så att översättningen blev bra.
#	Vanliga kommentarer. Dessa kan användas för allmän text eller för
	att kommentera bort vissa meddelanden (sådana som inte används).
	Bortkommenteringar kan vara automatgenererade av msgmerge.
#.	Kommentarer som extraherats från källkodsfilen (den kommentar som
	står precis före meddelandet i källkoden).
	   /* 1003.2 specifies the format of this message. */
       fprintf (stderr, _("%s: illegal option -- %c\n"),
            argv[0], c);
	blir
		#. 1003.2 specifies the format of this message.
		#: lib/getopt.c:675
		msgid "%s: illegal option -- %c\n"
		msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

	Översättare kan också sätta dit #. kommentarer.
Om vi har gammal.po med översättningar och det kommer en ny version,
ny.po utan översättningar, kan man köra:
% msgmerge gammal.po ny.po > resultat.po

resultat.po är nu sammansmältningen av gammal.po och ny.po.

De översättningar som inte jämfördes exakt är markerade med #, fuzzy.
#: i gammal.po kastas bort, och #: från ny.po bevaras.
# kommentarer från gammal.po bevaras men tas bort från ny.po. Exempelvis
de kommentarer i början av varje fil med copyright och översättarnamn.
#. kommentarer från ny.po bevaras men tas bort från gammal.po.

Eventuella #, fuzzy i gammal.po bevaras men #, fuzzy i ny.po kastas.
Eventuella översättningar i ny.po kastas.


För att generera de svenska .po filerna verkar man ha utgått ifrån
..po filer i andra språk eller så har man av misstag kopierat
fel, därför kan #. och # kommentarer från andra språk ligga kvar.

Hursomhelst, dessa kan med fördel tas bort om de inte betyder något för
den som översätter just den filen.

(Puh vad detta blev långt :-)

Sammanfattningsvis:
	Ta bort kommentarer som inte är meningsfulla.
	Ta bort #, fuzzy om meddelandet inte är oklart översatt.
	Ta bort bortkommenterade msgid/msgstr par.
	Lägg gärna till kommentarer, ex.vis om tveksamma översättningar eller
	för att göra gruppen uppmärksam på vissa översättningar. Kan även
	markeras med #, fuzzy.


Naturligvis kan po-mode i emacs dribbla med alla dessa kommentarer. Ex.vis
finns det kommandon att lägga till, ta bort, editera kommentarer, sätta dit
fuzzy, ta bort fuzzy, gå till nästa meddelande markerat som fuzzy o.s..v.

Nu är det slut!

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.