Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-05 00:42:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Wed, 05 Jun 1996 00:42:12 +0200
   ------

Jan D. skrev:

> > #: src/getopt.c:581
> > #, fuzzy
> > msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
> > msgstr "%s: okänd flagga, tecken sträng 0%o\n"
> 
> "tecken sträng" är nog inte korrekt, det är ju bara ett tecken.
> Teckenvärde använder du ju nedan:

Var osäker vilket som var bäst...
Kör med teckenvärde. Eller?

> > #: src/hello.c:257
> > #. Ima to smisel prevajati? :-)
> > msgid "hello, world\n"
> > msgstr "hallå, världen\n"
> 
> Vad betyder "Ima to smisel prevajati? :-)", skämtet undgår mig :-)

Ingen aning. Men det äv väl bara det märkerat med msgid som ska
översättas.


> > #: src/hello.c:274
> > #. Morda ,,Zmanjkalo pomnilnika''?
> 
> ????

?????????
Är det något att bry sig om?


Tomas Gradin skrev:

> Vad sägs om "accepterar inget argument"?

Låter bra, tycker jag.

Tack för alla kommentarer. Fler?

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.