Re: Grep ö versatt

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 22:56:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Grep ö versatt
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 22:56:46 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>

Det var inte många meddelanden de plockat ut ur grep. Det kan väl
inte vara alla? Nåja, det är inte vår sak att välja ut meddelandena,
vi skall översätta dem.

> #: grep.c:654 grep.c:659 grep.c:664
> msgid "you may specify only one of -E, -F, or -G"
> msgstr "du kan endast ange en av -E, -F, eller -G"

På svenska brukar jag inte ha komma före "eller" i sådana här fall.
På engelska vet jag att regeln är att det skall finnas.

> # viendo los fuentes , hay varias opciones
> # que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
> # Son las opciones X ( requiere argumento ) , switchs -c, -b, -L e -y
> # grep.c:622 ->
> # opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
> # grep --help ->
> # usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr>
> [<files...>]
> # La opción -X es a la que corresponde esta línea.
> #: grep.c:672
> msgid "matcher already specified"
> msgstr "söksträng redan specificerad"

Fanns alla dessa kommentarer på spanska i ursprungsfilen? Du kanske
skulle skicka ett brev till utvecklaren och fråga varför?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.