Grep översatt

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 14:34:46

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Grep översatt
   Date:   Sun, 02 Jun 1996 14:34:46 +0200
   ------

Hallå!

Här kommer den mycket långa översättningen av Grep. 

/Thomas# Swedish messages for GNU Grep version 2.0
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU grep 2.0\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-02 14:05\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: grep.c:148 grep.c:165 grep.c:222 grep.c:263 kwset.c:197 kwset.c:203
search.c:130
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#: grep.c:288
msgid "%s: warning: %s: %s\n"
msgstr "%s: varning: %s: %s\n"

#: grep.c:372
msgid "writing output"
msgstr "skriver utdata"

#: grep.c:566
msgid "GNU grep version 2.0"
msgstr "GNU grep version 2.0"

#: grep.c:654 grep.c:659 grep.c:664
msgid "you may specify only one of -E, -F, or -G"
msgstr "du kan endast ange en av -E, -F, eller -G"

# viendo los fuentes , hay varias opciones
# que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
# Son las opciones X ( requiere argumento ) , switchs -c, -b, -L e -y
# grep.c:622 ->
# opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
# grep --help ->
# usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr>
[<files...>]
# La opción -X es a la que corresponde esta línea.
#: grep.c:672
msgid "matcher already specified"
msgstr "söksträng redan specificerad"

#: grep.c:788 grep.c:811
msgid "(standard input)"
msgstr "(standard in)"

#: grep.c:819 grep.c:822
msgid "(standard input)\n"
msgstr "(standard in)\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.