Re: synpunkter på fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 20:38:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: synpunkter på fileutils
   Date:   Sun, 2 Jun 1996 20:38:12 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Här kommer mina synpunkter på fileutils.

Jag ber att få tacka så mycket! Stavfelen har jag rättat. Det här
med bestämd form har jag diskuterat i ett separat brev, och avvaktar
med ändringar tills den diskussionen är klar. Några kommentarer till
några av dina kommentarer :-) följer nedan


> I src/chgrp.c:271 ovan användes ordet "utelämna" istället för "undertryck".
> Använd samma för att vara konsekvent. Jag tycker "utelämna" är bäst.

Jag håller med på båda punkter.

>   Använd "innan" istället för "före". Detta är en grammatisk finess. 

Tack för det. Det är en sådan där sak som jag känner till men inte
har "i ryggmärgen".

> #: src/install.c:590
> GROUP, MODE, OWNER, SUFFIX och WORD ej översatta. Jag är lite osäker här. 
> Ska alltid orden med stora bokstäver översättas? Du har gjort det ibland, 

Det här är argument till flaggor som skall ersättas av ett annat värde
när programmet körs, och då tycker jag att de skall översättas. Jag
hade visst slarvat mycket med det, och tackar för dina påpekanden.

> men sedan finns det även ord som SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Ska de lämnas
> som de är?

I det fallet rör det sig om namnet på en miljövariabel, och kan
följaktligen inte översättas, eftersom det är just den variabeln
programmet letar efter.

> "   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
> "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
> msgstr ""
> "   --format=WORD     across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,\n"
> "                single-column -1, verbose -l, vertical -C\n"
>    Ska inte det här översättas också?

Nej, de är nämligen nyckelord som skall skrivas just så. Man skall
alltså skriva "ls --format=commas", vilket är detsamma som "ls -m",
för att få posterna utskrivna med kommatecken emellan. Däremot skulle
naturligtvis "WORD" varit "ORD".

Jag antog att detta var fallet, men tittade i koden för att bli
säker. Jag funderade på om jag skulle ha med någon slags förklaringen
av detta i meddelandet. Men eftersom de gjort så på engelska, och jag
inte kom på någon bra kort förklaring, så lät jag bli. När man kör
programmet är det ju enkelt att prova sig fram om det är det som
menas.

>   Skulle man dessutom inte
>   kunna kosta på sig att skriva KOLUMN istället för KOL?

Jag brukar försöka hålla meddelandena korta, men jag kanske gick till
överdrift i det här fallet. Jag gör som du föreslår.

> #: src/rm.c:532
> msgid ""
> "Remove (unlink) the FILE(s).\n"
> msgstr ""
> "Ta bort (unlink) FIL(er).\n"
>      ^^^^^^
>    ej översatt. "ta bort länk till" kanske.

"unlink" är namnet på systemanropet som tar bort en fil, det var det
jag tänkte på, och det var därför jag inte översatte det. Men det
vilseleder naturligtvis någon som inte vet det. Skall jag översätta
eller ta bort det helt? (Det visar ju sig vara en fördel, inte en
begränsning, att du inte är en Unix-hacker, Johan. Jag och de andra
Unix-kunniga på listan inser nog inte lika lätt problemet med den
utskriften.)

> msgid "mode of %s changed to %04o (%s)\n"
> msgstr "rättigheterna på %s ändrade till %04o (%s)\n"
>    Heter det inte "rättigheterna till"? Det beror kanske på 
>    sammanhanget. "På" känns fel tycker jag. "Rättigheterna hos"
>    kanske är en annan möjlighet.

När jag tittar på det igen så håller jag med om att "på" inte är bra,
men jag tycker inte riktigt om "till", eller "hos", heller. Vad
tycker ni andra? Vad är bäst? Eller har någon ett ännu bättre
förslag?

> "Varje RÄTTIGHET är en eller flera av bokstäverna ugoa, en av symbolerna +-=, och en eller flera av bokstäverna rwxXstugo.\n"
>   Det är väl inget fel egentligen, men är inte den här raden
>   onödigt lång.

Jovisst! Det är ändrat!

>         ^^^^^^ SUFFIX = ÄNDELSE?

Bör det översättas? Jag ser själv "suffix" som ett svenskt ord, men
jag kanske är miljöförstörd. Dock står det faktiskt i SAOL.

>  Det här är förmodligen helt riktigt, men vad är "fifo"?

Ett av de många svåröversatta orden som fått en precis betydelse.
"Fifo" är ett rör (pipe) som har ett filnamn. "Named pipe" är en
annan term som används synonymt i vissa sammanhang, men "fifo" är det
vanliga. Jag och Jan diskuterade det här tidigare, och kom fram till
att "fifo" var den minst dåliga "översättningen", men vi är ju fler på
listan nu, så vi kanske skall ha en ny diskussion om saken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.