Vä lkomna allihop!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 23:27:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Vä lkomna allihop!
   Date:   Wed, 22 May 1996 23:27:02 +0200 (MET)
   ------

Förstår folk begreppet "ketchupeffekten" nuförtiden när det bara finns
ketchup i plastflaskor? Hur som helst tycker jag termen är tillämplig
på gruppens storlek. I söndags var det bara jag och Jan Djärv som
höll på med det här, och när jag skriver det här är vi 23!

Ni skall vara hjärtligt välkomna allihop. Om en inte alltför liten
del av er också deltar i översättningsarbetet skulle jag tro att vi
kan hålla jämn takt med utvecklingen av nya program utan att det blir
speciellt ansträngande får någon av oss.

Jag tycker vi skall fortsätta försöka hålla det administrativa arbetet
på en låg nivå, även om det kanske får öka något. Jag skall försöka
ordna till en FTP-maskin så att våra filer alltid finns tillgängliga
för den som vill se på dem, jag återkommer om detta.

> Old-From: Marcus Engene <md4marcu@mdstud.chalmers.se>
> 
> Ursekta för det förra. David hade vänligheten att informera om att
> den inte gillade åäö i subject.

Det är bara delvis sant. I de rader från det ursprungliga meddelandet
som upprepas i själva brevkroppen går det sönder, men å andra sidan så
behålls Subject:-raden även på det återutsända meddelandet, och där
går det bättre. Så skriv du riktiga rubriker!

Efter de första nykomlingarna skrev jag om hälsningssidan med lite
utförligare information. Några av er har redan sett den eftersom jag
remissbehandlade den här, men för er andra så skickar jag den en gång
till nedan. (Jag har gjort några mindre justeringar efter ett par
påpekanden om missar jag gjort, och eftersom gruppen knappast kan
sägas vara så VÄLDIGT liten längre.) Ytterligare kommentarer är
naturligtvis också välkomna. Det där om FTP-maskin är alltså också på
väg att ändras.

================================================================
Hej och välkommen bland GNUs svenskaöversättare. Vi ägnar oss åt
översättning av meddelanden i GNU-program till svenska.

Vi försöker hålla administrationen på en låg nivå, för att kunna
koncentrera oss på själva översättningsarbetet. Vi håller oss inte
heller med någon speciell FTP-maskin. Istället låter vi
alpha.gnu.ai.mit.edu tillhandahålla senaste versionen av
översättningarna. Övriga filer vi hanterar skickar vi ut på listan
vid behov.

Hur mycket arbete det innebär att vara med och översätta beror väldigt
mycket på hur mycket du väljer att lägga ned. De olika paketen
innehåller väldigt olika antal meddelanden att översätta. I skrivande
stund så har "ptx" t.ex. 5 meddelanden, medan "clisp" har 1327. Det
löpande arbetet, efter första översättningen, beror sedan naturligtvis
på hur ofta det kommer nya versioner av paketet, och det råder man ju
inte över som översättare.

Nedan följer en beskrivning av de rutiner vi använder oss av. Man kan
dela upp de olika uppgifterna grovt i tre sorters arbeten:

1. Egentliga översättningar.

  När du känner sig sugen på att göra en översättning så väljer du
  ett av de ännu inte översatta paketen, och talar om det på
  distributionslistan <sv@li.org>. Jag antecknar då att du är
  ansvarig för det paketet, och vi vet alla att vi inte skall ge oss
  på just det. Sedan hämtar du meddelandekatalogen för paketet från
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv
  och gör själva översättningen. När det är klart skickar du ut din
  översättning till oss andra så att vi får chansen att kommentera.
  Efter att eventuella kommentarer kommit, och de ändringar som de
  medför är gjorda skickar du in slutresultatet till
	<gnu-translation@gnu.ai.mit.edu>
  med texten
	GNU-sv PO PAKET-VERSION
  på "Subject"-raden. Så är det klart, tills det kommer en ny version
  av paketet och du får komplettera dina översättningar. Alla nya
  eller uppdaterade paket annonseras på listan.

  Innan du börjar med din första översättning vill jag rekommendera
  att du hämtar paketet "gettext" och installerar. Manualen till
  paketet kan rekommenderas som inledande lektyr. Och det finns en
  emacs-mod för meddelandekataloger (po-filer) med som jag starkt
  rekommenderar när du skall göra dina översättningar.

  Det kan kanske också vara intressant att läsa filen
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/README
  för lite mer detaljer.

2. Granskning av tidigare översättningar.

  Inget är så bra att det inte kan bli bättre, så konstruktiv kritik
  av tidigare översättningsarbeten är naturligtvis också välkommet
  bidrag. Välj ut ett redan översatt paket, och kom med förslag på
  förbättringar.

  Det kan nog vara en bra idé att börja att granska någon eller några
  tidigare arbeten. Utöver att vi får förbättrad kvalité på
  översättningarna om fler granskar dem, så ser du ju lite vilken
  stil vi använt hittills. Vi försöker naturligtvis ha så konsekvent
  stil som möjligt mellan de olika paketen.

3. Debatt om specifika termer.

  Vi har hela tiden en pågående debatt om hur olika termer skall
  översättas. Många gånger är det svårt att undvika svengelskan, men
  vår tanke är att om man valt att få meddelanden på svenska så skall
  man få det så långt som möjligt. De som vill använda de engelska
  termerna vill förmodligen ändå ha hela meddelandet på engelska.

  Vi håller oss med en ordlista över de termer vi hittills bestämt
  översättningar av. Den kan alltid diskuteras och kompletteras.

Så nu föreslår jag att du skriver ihop en kort presentation (den kan
vara mycket kort om du vill) och på det sättet talar om att du har
kommit med bland oss. Då skall jag skicka dig den aktuella listan
över ansvariga, så att du vet vilka paket som redan är "tagna", och så
skall också få senaste versionen av ordlistan jag nämnde ovan.

Till sist en administrativ detalj. GNU-projektet är väldigt medvetna
och måna om att allt skall gå rätt till juridiskt. Så för att de
skall våga ta emot en gjord översättning så måste man först fylla i
formuläret
	ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/DISCLAIM
och skicka in. Det skall skickas med papperspost, eftersom det skall
undertecknas, utförligare instruktioner finns i dokumentet.

Om du skulle ha råkat prenumerera på listan av misstag, och inte alls
vill vara med och översätta meddelanden, så kan du säga upp
prenumerationen genom att skicka ett brev till <sv-request@li.org> med
ett enda ord i:
	unsubscribe

Men förhoppningsvis stannar du kvar, och då hälsar jag dig än en gång
välkommen.

Göran Uddeborg
<göran@uddeborg.pp.se>
Samordnare för <sv@li.org>.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.